Το αμερικάνικο Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ως συνταγματικούς τους νόμους για την προστασία των παιδιών από την σεξουαλική αποπλάνηση

0

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε ως συνταγματικούς δύο νόμους που σχεδιάστηκαν για την προστασία των παιδιών στο Διαδίκτυο.

Οι επίμαχοι νόμοι ποινικοποιούν την χρήση των διαφόρων υπηρεσιών του Διαδικτύου με σκοπό την αποπλάνηση παιδιών ή την μετάδοση «επιβλαβούς» υλικού σε ανήλικους.

Την σχετική αίτηση προς το Ανώτατο Δικαστήριο, κατέθεσε ο αμερικανός Michael John Simmons που καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκισης για την αποστολή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γυμνών φωτογραφιών του σε ένα δεκατριάχρονο κορίτσι.

Ο Simmons ισχυρίστηκε ότι οι νόμοι αυτοί προσβάλουν τις διατάξεις του Συντάγματος που αφορούν την αρχής της ελευθερίας του λόγου και την έκταση της εξουσίας της κυβέρνησης στο διακρατικό εμπόριο.

Σχόλια