Το αποτύπωμα παλάμης στην υπηρεσία των εγκληματολογικών υπηρεσιών

0

Η ταυτοποίηση αποτυπώματος παλάμης χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο από τις εγκληματολογικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών, στο πλαίσιο ερευνών για την εξιχνίαση υποθέσεων. Χάρη σε μία τράπεζα αποτυπωμάτων που λειτουργεί από το 2008, τα αποτυπώματα παλάμης χρησιμοποιούνται ευρέως ως αναγνωριστική μέθοδος των δραστών ληστειών αλλά και ανθρωποκτονιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η δημιουργία της εν λόγω τράπεζας στοίχισε στο αμερικανικό κράτος περισσότερα από οκτώ εκατομμύρια δολάρια και διαθέτει τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα του είδους. Η συλλογή των αποτυπωμάτων γίνεται μέσω συγκεκριμένου εξοπλισμού που έχει τοποθετηθεί σε 164 παραρτήματα υπηρεσιών. Μέχρι σήμερα, η τράπεζα διαθέτει περισσότερα από 312 χιλιάδες αποτυπώματα.

Σχόλια