Το ΔΕΚ ανοίγει το δρόμο στην εισαγωγή φίλτρων στα ντιζελοκίνητα οχήματα

0

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απεφάνθη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έπρεπε να ακυρώσει νόμο της Ολλανδίας, ο οποίος προβλέπει τη φόρτωση φίλτρων αιθάλης σε όλα τα ντιζελοκίνητα οχήματα.

Η Ολλανδία με την εισαγωγή των φίλτρων στοχεύει στην μείωση συγκεκριμένων σωματιδίων που εκπέμπονται από τα επιβατηγά οχήματα.

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μελέτησε τις εισηγήσεις των εμπειρογνωμόνων της ολλανδικής ηγεσίας και διαπίστωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έλαβε υπ όψιν την πληθυσμιακή πυκνότητα και τις υποδομές της Ολλανδίας.

Η Ολλανδία θέλησε να εισάγει τα φίλτρα το 2006 επικαλούμενη ότι δε θα μπορούσε διαφορετικά να εκπληρώσει τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής ρύπανσης από τις εκπομπές αερίων των αυτοκινήτων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να καταστήσει υποχρεωτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο την εγκατάσταση των εν λόγω φίλτρων το επόμενο έτος και εναντιωνόταν στη λήψη μέτρων μονομερώς από την Ολλανδία.

Με αυτή τη θέση της Κομισιόν είχε συνταχθεί πέρυσι και το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το δικαστήριο είχε τότε αποφανθεί ότι η εν λόγω ρύθμιση της ολλανδικής κυβέρνησης θα είχε αρνητικές συνέπειες στην ελεύθερη αγορά.

«Δεν υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των εκπομπών των ντιζελοκίνητων και των βενζινοκίνητων οχημάτων που φέρουν τέτοιου είδους φίλτρο. Όταν αναπληρωθεί ο στόλος των οχημάτων, τα επιβατηγά αυτοκίνητα δεν θα ευθύνονται, πλέον, για μεγάλο ποσοστό των εκπομπών σωματιδίων», έχει δηλώσει ο επίτροπος Περιβάλλοντος, Σταύρος Δήμας.

Σήμερα, δείχνουν τα στοιχεία της Κομισιόν, τα (επαγγελματικά) πετρελαιοκίνητα οχήματα συνεισφέρουν στην εκπομπή PM 2,5 κατά 6 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο. Τα πρότυπα εκπομπών EURO 5 για τα επιβατηγά αυτοκίνητα και τα EURO VI για τα βαρέα επαγγελματικά θα μειώσουν τη συνεισφορά αυτή στο 1 μικρογραμμάριο ανά κυβικό μέτρο.