Το ΔΕΚ καταδίκασε το σύστημα παραχώρησης ραδιοσυχνοτήτων της Ιταλίας

0

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απεφάνθη ότι το ιταλικό σύστημα παραχώρησης ραδιοσυχνοτήτων για τηλεοπτικές δραστηριότητες αντίκειται στο κοινοτικό δίκαιο.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο το σύστημα, το οποίο ακολουθεί η Ιταλία, δεν σέβεται την αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και δεν εφαρμόζει αντικειμενικά, διαφανή, αμερόληπτα και αναλογικά κριτήρια.

Η Centro Europa 7 Srl είναι εταιρία η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των τηλεοπτικών μεταδόσεων. Μολονότι το 1999 της χορηγήθηκε από τις αρμόδιες ιταλικές αρχές άδεια τηλεοπτικών μεταδόσεων σε εθνικό επίπεδο µε την αναλογική τεχνική, δεν μπόρεσε ποτέ να εκπέμψει λόγω µη παραχώρησης ραδιοσυχνοτήτων.

Το εθνικό διοικητικό δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή της Centro Europa 7 µε αίτημα την αναγνώριση του δικαιώματός της να της παραχωρηθούν ραδιοσυχνότητες και την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη.

Το εθνικό διοικητικό δικαστήριο ρώτησε το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε την ερμηνεία των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου που αφορούν τα κριτήρια χορήγησης ραδιοσυχνοτήτων για την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων.

Το αιτούν δικαστήριο υπογραμμίζει ότι το εθνικό πρόγραμμα κατανομής συχνοτήτων δεν υλοποιήθηκε ποτέ στην Ιταλία ουσιαστικά για νομοθετικούς λόγους, παρέχοντας στους ντε φάκτο κατόχους ραδιοσυχνοτήτων τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις εκπομπές τους παρά την ύπαρξη των δικαιωμάτων των νέων κατόχων αδειών.

Οι διαδοχικοί νόμοι που διαιώνισαν ένα μεταβατικό καθεστώς είχαν ως αποτέλεσμα τη µη ελευθέρωση των ραδιοσυχνοτήτων που προορίζονταν για τους κατόχους αδειών αναλογικών εκπομπών και την παρεμπόδιση της συμμετοχής άλλων επιχειρήσεων σε δοκιμαστικές εκπομπές της ψηφιακής τηλεόρασης.

Το Δικαστήριο κατέληξε ότι η παραχώρηση ραδιοσυχνοτήτων, κατ’ αποκλειστικότητα και χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό, σε περιορισμένο αριθμό υφιστάμενων επιχειρήσεων, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα ως άνω κριτήρια, αντίκειται στις αρχές της συνθήκης περί ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Σχόλια