Το Εφετείο της Νέας Υόρκης επικύρωσε τον φόρο Amazon

0

Το Εφετείο της Νέας Υόρκης επικύρωσε το γνωστό ως «φόρο Amazon» και σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, στο εξής η Amazon καθώς και άλλες εταιρείες διαδικτυακού εμπορίου, θα πρέπει να επιβάλουν φόρο στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στην Πολιτεία, παρά το γεγονός της μη φυσικής παρουσίας και στη συνέχεια να τον αποδίδουν στις Αρχές της Νέας Υόρκης.

Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο ζήτημα έχει διχάσει την αμερικανική δικαιοσύνη καθώς έχουν εκδοθεί αντικρουόμενες αποφάσεις από δικαστήρια διαφορετικών Πολιτειών. Σύμφωνα μάλιστα με την άποψη ορισμένων νομικών, η υπόθεση θα επιλυθεί μόνο μέσω σχετικής νομοθετικής πρόβλεψης.

Οι έμποροι με φυσική παρουσία σε μια Πολιτεία φορολογούνται επί των κερδών των πωλήσεών τους. Το 1992, με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην υπόθεση «Quill Corp v. North Dakota» κρίθηκε ότι οι έμποροι που δεν έχουν δίκτυο πωλήσεων σε συγκεκριμένη Πολιτεία δε θα πρέπει να υπόκεινται στη σχετική φορολόγηση. Το συγκεκριμένο μέτρο δεν έχει καθολική εφαρμογή στις ΗΠΑ καθώς, όπως αναφέρθηκε, η νομολογία των δικαστηρίων δεν είναι ενιαία. Σύμφωνα μάλιστα με επίσημα στοιχεία των Αρχών της Νέας Υόρκης, όπου εφαρμόζεται το μέτρο της φορολόγησης, την τελευταία πενταετία, οι εταιρείες διαδικτυακού εμπορίου συγκέντρωσαν και απέδωσαν στο κράτος συνολικά 500 εκ. δολάρια από πωλήσεις συνολικής αξίας 6 δις. δολαρίων.

Σχόλια