Το Ευρωκοινοβούλιο απέρριψε πρόταση για αποθήκευση δεδομένων από τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες

0

Απέρριψε χθες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρόταση τεσσάρων κρατών-μελών σχετικά με την αποθήκευση δεδομένων που προκύπτουν από τη χρήση των τηλεφωνικών επικοινωνιών ή του Internet. Η πρόταση υποβλήθηκε από τη Γαλλία, την Ιρλανδία, τη Σουηδία και τη Βρετανία με στόχο την πρόληψη κατά της τρομοκρατίας.

Πάντως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε σειρά εκθέσεων που αφορούν την πρόληψη, την υιοθέτηση πολιτικών για τα θύματα της τρομοκρατίας, την καλύτερη ανταλλαγή των πληροφοριών μεταξύ των κρατών-μελών και την πάταξη της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.