Το Ευρωκοινοβούλιο απέρρριψε την πρόταση Οδηγίας για τις πατέντες λογισμικού

0

Ύστερα από μια επεισοδιακή συνέλευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με σύγχρονες εκδηλώσεις των υποστηρικτών της ελεύθερης χρήσης λογισμικού, η ψηφοφορία για την αποδοχή της πρότασης Οδηγίας για τις πατέντες λογισμικού κατέληξε σε καταψήφιση της με 648 ψήφους υπέρ και 14 κατά.

Αποτέλεσμα της αποτυχίας θέσπισης ενιαίου πλαισίου προστασίας του λογισμικού στα πλαίσια της Ε.Ε. είναι ο κατακερματισμός του ρυθμιστικού πλαισίου, εφόσον ο εν λόγω τομέας θα συνεχίζει να διέπεται από τους νόμους του κάθε κράτους- μέλους χωριστά. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του επιτρόπoυ για τα θέματα εσωτερικής αγοράς Oliver Drewes “”η απόρριψη της κοινής θέσης δε θα οδηγήσει σε μια στάση στην κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για το λογισμικό. Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας θα συνεχίσουν να εκδίδονται από τα εθνικά γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και από το ευρωπαϊκό γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας βάσει του υφιστάμενου νόμου.””

Σχόλια