Το ευρωκοινοβούλιο καταψήφισε τους “σαρωτές σώματος” στα αεροδρόμια

0

Οι ευρωβουλευτές τάχθηκαν κατά της χρήσης των επονομαζόμενων «σαρωτών σώματος» στα αεροδρόμια, μέσω των οποίων γίνεται «εικονικό ξεγύμνωμα» στους επιβάτες για να διαπιστωθεί εάν κάποιος φέρει πάνω του απαγορευμένο αντικείμενο.

Το νέο μέτρο περιλαμβανόταν σε πρόταση κανονισμού και χαρακτηριζόταν ως «μέτρο τεχνικής φύσεως, που άπτεται της ασφάλειας της αεροπορίας».

Οι εν λόγω συσκευές παράγουν σαρωτικές εικόνες του σώματος, σαν να ήταν το άτομο γυμνό και επομένως ισοδυναμεί με σωματικό έλεγχο κατόπιν απογύμνωσης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει ότι το μέτρο αυτό «θα έχει αντίκτυπο στο δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής, στην προστασία των δεδομένων και στην προσωπική αξιοπρέπεια».

Οι ευρωβουλευτές θεωρούν ότι δεν έχουν συγκεντρωθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να ληφθεί η απόφαση, γι’ αυτό ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: να εκπονήσει έκθεση αντίκτυπου επί των θεμελιωδών δικαιωμάτων, να ζητήσει τη γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και της ομάδας εργασίας για την προστασία των δεδομένων, να πραγματοποιήσει επιστημονική και ιατρική αξιολόγηση του ενδεχόμενου αντίκτυπου επί της υγείας αυτών των τεχνολογιών και να εκπονήσει έκθεση αξιολόγησης ως προς τις οικονομικές και εμπορικές πτυχές καθώς και τη σχέση κόστους-ωφέλειας του μέτρου.

Σχόλια