Το Ευρωκοινοβούλιο ζωντανά στο διαδίκτυο

0

Την Τρίτη εγκαινιάζεται ο νέος δικτυακός τόπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπου μεταξύ άλλων θα είναι δυνατή η ζωντανή μετάδοση των εργασιών του Σώματος μέσω του Διαδικτύου.

Με τον επανασχεδιασμό της ιστοσελίδας της Ευρωβουλής θα παρέχεται ταχύτερη και ευκολότερη πρόσβαση στις πολιτικές αποφάσεις που παίρνουν οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών.

Η νέα ιστοσελίδα αποτελείται από πέντε διαφορετικούς τομείς πληροφόρησης και είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες τριών διαφορετικών κατηγοριών χρηστών. Οι πέντε τομείς είναι: τα Νέα, το Κοινοβούλιο, οι Ευρωβουλευτές, οι δραστηριότητες και οι συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ζωντανή μετάδοση.

Οι ζωντανές μεταδόσεις δεν θα καλύπτουν μόνο τις συνόδους της Ολομέλειας αλλά και πολλές συνεδριάσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών, δημόσιες ακροάσεις και συνεντεύξεις Τύπου.

Οι τρεις κατηγορίες χρηστών είναι το ευρύ κοινό, οι ειδικοί στις ευρωπαϊκές υποθέσεις και οι ερευνητές. Το σχήμα σχεδιάστηκε για να εντοπίζονται αμέσως και να γίνονται κατανοητά από κάθε επισκέπτη τα τρέχοντα θέματα. Ο καθένας όμως που θα θέλει να διεισδύσει βαθύτερα σε ένα ζήτημα θα είναι βεβαίως ευπρόσδεκτος και μάλιστα θα ενθαρρύνεται να «σερφάρει» σε άλλα μέρη της ιστοσελίδας.

Σχόλια