Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γνωμοδοτεί αρνητικά για την οδηγία διατήρησης προσωπικών δεδομένων σε τηλεφωνία και διαδίκτυο

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προχώρησε στην έκδοση μιας ιδιαίτερα σημαντικής γνωμοδότησης, σε συνέχεια αιτήσεως της Digital Rights Ireland σχετικά με την Οδηγία 2006/24/ΕΚ για τη διατήρηση δεδομένων, με την οποία επιτρέπεται στις εταιρείες τηλεφωνίας και παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου να διατηρούν τα δεδομένα των τηλεφωνικών κλήσεων των πελατών, τα ηλεκτρονικά μηνύματα αλλά και στοιχεία από επισκέψεις σε ιστοσελίδες ή σε μηχανές αναζήτησης για δύο χρόνια. Η ίδια Οδηγία επιτρέπει στις κυβερνήσεις και τις μυστικές υπηρεσίες να παρακολουθούν και να αποθηκεύουν τα δεδομένα για τις μετακινήσεις, συναντήσεις και τη χρήση του τηλεφώνου και του διαδικτύου για κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, τα σχετικά δεδομένα είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν για τη δημιουργια προφίλ της ιδιωτικής και κοινωνικής ζωής του κάθε πολίτη, το ιατρικό του ιστορικό, τις πολιτικές του διασυνδέσεις και τις οικονομικές του δραστηριότητες.

Στη γνωμοδότησή του [PDF], ο γενικός εισαγγελέας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Pedro Cruz Villalón, τονίζει ότι αποτελεί το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση μιας ισχυρότερης προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών ελευθεριών στην Ευρώπη.

Η οδηγία του 2006 για τη διατήρηση δεδομένων, αποτελεί άμεση απειλή για την ελευθερία αυτή και παρέχει περιορισμένη προστασία όταν πρόκειται για τον τρόπο που τα δεδομένα μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την έγκρισή μας.

Οι υποστηρικτές της Οδηγίας για τη διατήρηση των δεδομένων υποστηρίζουν τη χρησιμότητά της ως εργαλείου για τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, ιδιαίτερα εναντίον του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Στη γνωμοδότησή του, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επισημαίνει ότι η οδηγία του 2006 στην παρούσα μορφή της, δεν επιτυγχάνει τους παραπάνω στόχους καθως όπως σημειώνεται, δεν έχει περιληφθεί σε αυτήν ο ορισμός της έννοιας του «σοβαρού εγκλήματος» και αυτό επιτρέπει στους υπαλλήλους επιβολής του νόμου να χρησιμοποιούν τα δεδομένα των πολιτών κατά το δοκούν.

Παράλληλα, ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας διαπιστώνει στην γνωμοδότησή του ότι δεν υφίσταται ουσιαστικός λόγος για τον ορισμό του ανώτατου ορίου διατήρησης των δεδομένων στα δύο χρόνια αντί σε λιγότερο από ένα και περιγράφει την Οδηγία για τη διατήρηση δεδομένων ως «ιδιαίτερα σοβαρή προσβολή του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή».
Η γνωμοδότηση δεν αποτελεί δεσμευτική απόφαση. Η δεσμευτική απόφαση από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σχετικά με την υπόθεση (C-293/12) για την Οδηγία διατήρησης δεδομένων του 2006, αναμένεται να εκδοθεί εντός του 2014.