Το ευρωπαϊκό όνομα χώρου στην διάθεση των πολιτών της Ε.Ε.

0

Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να αγοράζουν το όνομα χώρου (domain name) με κατάληξη .eu, από τις 7 Απριλίου 2006, ημερομηνία λήξης της τετράμηνης προθεσμίας που δόθηκε στις εταιρίες για να κλείσουν όνομα χώρου και να το συνδυάσουν με την επωνυμία τους.

Το ενδιαφέρον αναμένεται να είναι εξαιρετικά μεγάλο. Περισσότεροι από 300,000 οργανισμοί και 1,500 κάτοχοι εμπορικών σημάτων κατέθεσαν αίτηση για το όνομα χώρου .eu. εντός της δίμηνης προθεσμίας που τους είχε δοθεί και ξεκινούσε 7 Δεκεμβρίου 2005.

Σχόλια