Το Facebook αποσύρει την εφαρμογή αναγνώρισης προσώπων μετά από πιέσεις της Ε. Ε.

0

 Αν και το Facebook εδρεύει στην Ιρλανδία, όπου η σχετική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι κατ’ αρχήν επιτρεπτή, υποχώρησε μπροστά στην επιμονή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαιτέρως της Γερμανίας, όπου η εν λόγω πρακτική αναγνώρισης προσώπων στις φωτογραφίες κρίθηκε παράνομη.

Μετά από συστάσεις του Ιρλανδού Επιτρόπου για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, Billy Hawkes, επήλθε συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και της εταιρείας Facebook για απόσυρση της επίμαχης εφαρμογής αλλά και για υιοθέτηση από μέρους της τελευταίας πιο διαφανών τρόπων ενημέρωσης των χρηστών για θέματα που αφορούν τη συλλογή προσωπικών δεδομένων και τον έλεγχο των ρυθμίσεων του απορρήτου.

Αν και το Facebook ισχυρίζεται ότι η απόσυρση της εφαρμογής είναι προσωρινή και επεξεργάζεται τρόπο που θα καταστήσει αυτή πιο ελεγχόμενη από τους χρήστες, ωστόσο με τη συμμόρφωσή του κέρδισε «πόντους» στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχόλια