Το Facebook κατηγορείται για παραβίαση νομοθεσίας στην Κορέα

0

Στις παρυφές της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων κρίνεται ότι βρίσκεται η ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης Facebook στη Νότιο Κορέα. Ειδικότερα, οι αρμόδιες αρχές της χώρας υποστηρίζουν ότι ο δημοφιλής ιστότοπος είναι ανάγκη να λάβει μέτρα και να εξασφαλίζει τη συναίνεση των μελών του πριν από οποιαδήποτε διάθεση ή χρήση των προσωπικών δεδομένων τους.
Η Επιτροπή Επικοινωνιών της Νοτίου Κορέας επισημαίνει, εξάλλου, ότι γίνεται κακή διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από πλευράς του Facebook τονίζοντας συγκεκριμένα ότι « το Facebook παραβιάζει κανονισμούς για την προστασία της ιδιωτικότητας στα πληροφορικά δίκτυα». Στην ιστοσελίδα, που ήδη αριθμεί περί τα 2,3 εκατομμύρια χρήστες στη συγκεκριμένη χώρα, τίθενται προθεσμία 30 ημερών για να υποβάλει τις απόψεις της σχετικά.

Σχόλια