Το FBI για την αδυναμία παρακολούθησης δεδομένων στο διαδίκτυο

0

Το FBI αναμένεται να αποκαλύψει εντός της ημέρας ότι εξαιτίας της αύξησης της απήχησης των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης, δυσκολεύεται ολοένα και περισσότερο να θέσει σε λειτουργία συστήματα εποπτείας, τα οποία μπορούσαν να εφαρμοστούν με ευκολία στα παλιά κινητά και σταθερά τηλέφωνα. Συγκεκριμένα, το FBI θα επισημάνει ότι η αλλαγή των τεχνολογικών δεδομένων έχει καταστήσει πολύ δύσκολη την παρακολούθηση, μέθοδο που εφαρμοζόταν στο παρελθόν στο πλαίσιο ερευνών. Το ζήτημα οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου δεν υποχρεούνται να εξασφαλίζουν εναλλακτικές προσβάσεις σε πληροφορίες που διακινούνται, με αποτέλεσμα οι αρχές, ακόμη και όταν υπάρχει σχετική δικαστική απόφαση, να μην καταφέρνουν να λαμβάνουν τις πληροφορίες που ζητούν. Οποιαδήποτε λύση στο πρόβλημα, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών θα πρέπει να περιλαμβάνει την εξασφάλιση της δυνατότητας παρακολούθησης στις αρμόδιες αρχές. Αντίστοιχου περιεχομένου απόπειρες πάντως, όπως εκείνες που έγιναν προκειμένου εταιρείες όπως το Skype να δημιουργήσουν μια “εναλλακτική πρόσβαση” στις διακινούμενες πληροφορίες και συνομιλίες, τη δεκαετία του 90, δεν τελεσφόρησαν. Επιπλέον, οποιοσδήποτε επιθυμεί να εξασφαλίσει την απόλυτη ιδιωτικότητα συνομιλιών του μπορεί να το κάνει, μέσω της προμήθειας του σχετικού προγράμματος διαδικτυακά. Η ανακοίνωση του FBI έρχεται την ώρα που είναι σε εξέλιξη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η σύγκρουση μεταξύ δύο αντίθετων τάσεων: Αφενός οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και οργανώσεις για την προάσπιση των ατομικών δικαιωμάτων, που ζητούν πρόσθετες εγγυήσεις της ιδιωτικότητας σε σχέση και με το cloud computing και αφετέρου το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και Ρεπουμπλικανοί πολιτικοί που ζητούν να θεσπιστεί με νόμο η υποχρέωση των IP να διατηρούν αρχεία από τη δραστηριότητα των πελατών τους.

Σχόλια