Το γαλλικό Κοινοβούλιο αντικαθιστά το λειτουργικό σύστημα των Windows με αυτό της Linux

0

Τα μέλη του γαλλικού Κοινοβουλίου αποφάσισαν να εξοπλίσουν τους υπολογιστές του κτιρίου της Βουλής με το λειτουργικό σύστημα και τα προϊόντα λογισμικού ανοιχτής πηγής της Linux.

Μετά το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Επικοινωνιών που εγκατέλειψαν το λειτουργικό σύστημα των Windows για αυτό της Linux, ήρθε η σειρά του Γαλλικού Κοινοβουλίου να αλλάξει τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται σε 1154 υπολογιστές του, αρχής γενόμενης τον Ιούνιο του 2007.

Το σχέδιο αυτό που βασίζεται σε μελέτη της τεχνολογικής εταιρίας Atos Origin, υποστηρίχθηκε από δύο βουλευτές του κόμματος Λαϊκής Κίνησης, τον Richard Cazenave και τον Bernard Carayon.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το γαλλικό Κοινοβούλιο, η μελέτη της Atos Origin έδειξε ότι η χρήση του λογισμικού ανοιχτής πηγής θα συντελέσει σημαντικά στην εξοικονόμηση δημόσιου χρήματος.

Σχόλια