Το Ισραήλ εγκρίνει τη χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών

0

Ψηφίστηκε από την ισραηλινή Κνεσσέτ νόμος με τον οποίο επιτρέπονται οι ηλεκτρονικές υπογραφές στο διαδίκτυο. Η απόφαση του σώματος προκάλεσε ενθουσιασμό τόσο στους κόλπους της διαδικτυακής κοινότητας της χώρας, όσο και στην αρμόδια επιτροπή Επιστήμης και Τεχνολογίας που κάνει λόγο για πραγματική επανάσταση.
Η επιτροπή που εξέτασε το ζήτημα στην Κνέσσετ εμφανιζόταν διχασμένη κατά τη διάρκεια ενός έντονου και πολύμηνου διαλόγου σχετικά. Τελικώς, όμως, επικράτησε η άποψη της ανάγκης κατοχύρωσης των ηλεκτρονικών υπογραφών ως επιταγής της προόδου της τεχνολογίας και της διείσδυσης του διαδικτύου σε όλες τις εκφάνσεις του δημόσιου βίου αλλά και της εγχώριας οικονομίας.
Μεταξύ των εγγράφων που θα εκδίδονται, μετά την ψήφιση της σχετικής διάταξης, συγκαταλέγονται ηλεκτρονικές ταυτότητες με βιομετρικά στοιχεία, κάρτες εργασίας, ταυτότητες στρατιωτών και αστυνομικών και πιστοποιητικά συναλλαγής με το κράτος.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Επιστήμης και Τεχνολογίας τόνισε ότι με τη θεσμοθέτηση της χρήσης της ηλεκτρονικής υπογραφής θα επιταχυνθούν οι συναλλαγές με το κράτος, καθώς ο πολίτης θα έχει εφεξής τη δυνατότητα να ρυθμίσει πολλά θέματα μέσω του διαδικτύου.

Σχόλια