Το καναδικό ανώτατο δικαστήριο αμφιβάλλει περί της παρεχόμενης προστασίας απέναντι στα κυβερνοεγκλήματα

0

Το καναδικό ανώτατο δικαστήριο έκρινε αθώο έναν νεαρό που δημοσίευε στον ιστοχώρο του πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κατασκευής εκρηκτικών υλών. Ο νεαρός χρήστης έστελνε e-mails διαφημίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το site του. Η πλειοψηφία των δικαστών απεφάνθη ότι ενδεχομένως η παραπάνω ενέργεια να παρασύρει σε εγκληματικές ενέργειες, ωστόσο το παρόν νομοθετικό πλαίσιο δεν μπορεί να ερμηνευθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να θεωρηθεί η ενέργεια του κατηγορουμένου παράνομη. Δεν είναι αρμοδιότητα των δικαστηρίων, συμπλήρωσε η πλειοψηφία, ο περιορισμός των διαδικτυακών δραστηριοτήτων, καθ’ υπέρβαση των νόμων• το κοινοβούλιο οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, τα οποία εφαρμόζουν κατόπιν τα δικαστήρια. Στην ουσία το δικαστήριο αποδέχτηκε ότι μπορεί μεν η πράξη να κρίνεται σύμφωνα με το φυσικό δίκαιο έξω από τα όρια της νομιμότητας, δεν μπορεί, όμως, να υπερβεί τις εξουσίες του και να θέσει δίκαιο, καταδικάζοντας τον κατηγορούμενο.
Για να καταδικαστεί ο νεαρός χρήστης έπρεπε εκτός από την παραδοχή του γεγονότος ότι παρέχει πληροφορίες σχετικές και επιβοηθητικές στη διενέργεια εγκλημάτων, να αποδειχτεί παράλληλα και η παροχή των εν λόγω πληροφοριών με σκοπό την παρότρυνση τρίτων στη διενέργεια εγκλημάτων.

Σχόλια