Το Νέο «Μητρώο» Δημοσίων υπηρεσιών και Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης

0

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε ανακοίνωσή του ενημερώνει ότι επικαιροποιήθηκε εκ νέου το «Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης», εφεξής «Μητρώο».

Το «Μητρώο» [PDF], σύμφωνα με την ανακοίνωση, αποτελεί αναλυτική ή κατά κατηγορίες καταγραφή των δημοσίων υπηρεσιών και των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, με αναφορά, στη νομική τους μορφή και στην υπαγωγή τους ή μη στο δημόσιο τομέα που συνεπάγεται και διαφορετική, κάθε φορά, σχέση εξάρτησής τους από το κράτος.

Ακόμη, αναφέρεται, ότι σκοπός της κατάρτισης και της δημοσίευσης του «Μητρώου» είναι η αξιόπιστη καταγραφή των φορέων, οι οποίοι συγκροτούν την έννοια του Δημόσιου Τομέα.
Δεδομένου ότι το περιεχόμενο του «Μητρώου» έχει δυναμικό χαρακτήρα, η διαδικασία επικαιροποίησής του είναι διαρκής. Στη συγκεκριμένη μάλιστα συγκυρία όπου συντελούνται αλλαγές στις οργανωτικές δομές των υπουργείων (συγχωνεύσεις ή διασπάσεις ή ανακατανομή των αρμοδιοτήτων τους) και στους φορείς που ανήκουν στο Δημόσιο Τομέα (καταργήσεις, συγχωνεύσεις κ.λπ.), η επικαιροποίησή του κρίνεται επιβεβλημένη.

Σε αυτήν την επικαιροποιημένη έκδοση του «Μητρώου» (του Ιουνίου 2014), η οποία αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης www.ydmed.gov.gr, στη θέση Διοικητική Μεταρρύθμιση/Οργάνωση Δημοσίων Υπηρεσιών έχουν ενσωματωθεί οι αλλαγές που έχουν έως τώρα προκύψει.

Τέλος, το Υπουργείο, ζητά την αποστολή παρατηρήσεων, προς έλεγχο της αξιοπιστίας των στοιχείων που έχουν δημοσιευθεί στο νέο «Μητρώο».
 

Σχόλια