Το νέο καθεστώς ΦΠΑ “απειλεί” τις διαδικτυακές επιχειρήσεις

0

Οι νέες ρυθμίσεις ΦΠΑ, που θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015, και αφορούν στις τηλεπικοινωνίες, τις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις, καθώς και τις εταιρείες ηλεκτρονικών υπηρεσιών προβλέπουν ότι ο ΦΠΑ θα χρεώνεται πλέον στο κράτος του καταναλωτή και όχι του πωλητή.

Υπό το ισχύον νομικό πλαίσιο, ο ΦΠΑ για την αγορά ηλεκτρονικών βιβλίων ή το κατέβασμα αρχείων μουσικής ήταν πληρωτέος στο κράτος στο οποίο έδρευε η εταιρεία, ρύθμιση που οδήγησε τεχνολογικούς κολοσσούς, όπως η Amazon και η Apple να εγκατασταθούν σε χώρες με χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ , όπως το Λουξεμβούργο. Άλλωστε, οι συντελεστές του ΦΠΑ διαφέρουν ανάμεςα στα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Με το νέο καθεστώς ΦΠΑ, αυτός θα υπολογίζεται με βάση τον συντελεστή του κράτους, στο οποίο κατοικεί ο καταναλωτής. Προκειμένου να βρεθεί το κράτος στο οποίο ένας καταναλωτής έχει τη βάση του, η εταιρεία πρέπει να έχει στη διάθεσή της δύο πληροφορίες, τον αριθμό της πιστωτικής του κάρτας και την διεύθυνσή του. Τις πληροφορίες αυτές δικαιούται να αποθηκεύει η εταιρεία για διάστημα μέχρι 10 έτη.

Οι κανόνες αυτοί θα επηρεάσουν ένα μεγάλο αριθμό εταιρειών, από τους παραγωγούς εφαρμογών για κινητά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια μέχρι τους εκδότες ηλεκτρονικών βιβλίων.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι το νέο καθεστώς ΦΠΑ θα διαςφαλίςει τη δικαιότερη κατανομή των εσόδων της ΕΕ.

Σχόλια