Το Συμβούλιο της Ευρώπης υπέρ της ελεύθερης έκφρασης στο Διαδίκτυο

0

Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε ο Jon Malinowski, επικεφαλής της Επιτροπής για Θέματα Πληροφορικής και Διαδικτύου, ήταν η πρώτη φορά που οι κυβερνήσεις τόσων χωρών αντιλήφθηκαν ότι έχουν νομική ευθύνη προστασίας και ρύθμισης του Διαδικτύου από κοινού, ακόμη και εκτός των συνόρων τους.

Κατά περιεχόμενο, οι προτάσεις που υιοθετήθηκαν προβλέπουν ευθύνη των εθνικών κυβερνήσεων των κρατών για παραβίαση διατάξεων της ΕΣΔΑ, σε περίπτωση που εμποδίζουν ή παραλείπουν να διευκολύνουν την ελεύθερη έκφραση απόψεων μέσω του Διαδικτύου. Οι υπουργοί των κρατών που μετείχαν στο Συμβούλιο συμφώνησαν κατ’ αρχήν σε δέκα ρυθμιστικές αρχές για τους όρους διαδικτυακής δραστηριότητας: προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατία, κρατική ευθύνη, δύναμη στους χρήστες, ακεραιότητα, αποκεντρωμένη διαχείριση, καθολικότητα, πολυ-μετοχική διοίκηση, ανοιχτό δίκτυο, διαλειτουργικότητα και ανοιχτές προϋποθέσεις συμμετοχής, γλωσσική και πολιτισμική πολλαπλότητα. Συμφωνήθηκε επίσης η ανάγκη κοινής δράσης για αποτροπή πειρατικών επιθέσεων, παρότι υπήρξαν αντιδράσεις από κράτη απρόθυμα να μοιραστούν την τεχνογνωσία τους στο θέμα.

Το ενδεχόμενο μελλοντικής δέσμευσης των κρατών βάσει συμφωνίας-σύμβασης δεν αντιμετωπίζεται από όλα τα μέρη θετικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Μεγάλη Βρετανία, που μέσω εκπροσώπου της δήλωσε ότι προτιμά οι προτάσεις να υιοθετηθούν από κάθε κράτος ξεχωριστά και η μόνη δέσμευση για κοινή ρύθμιση να είναι πολιτική. «Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η σύσκεψη αυτή δεν δημιούργησε νέα δικαιώματα ούτε νέες δεσμεύσεις, ενώ δεν προδικάζει την σύναψη μελλοντικής σύμβασης», τόνισε ο Mark Cavell, από το βρετανικό Υπουργείο Πολιτισμού και Ψηφιακών Μέσων. Ο αρνητισμός αυτός οφείλεται και στην διάχυτη εντός της κοινής γνώμης αντίληψη ότι μία διεθνής συμφωνία για το θέμα θα είναι πρόχειρο προϊόν συμβιβασμού συμφερόντων.

Παρόμοιες κινήσεις για ένα ενιαίο, διεθνές δεσμευτικό κείμενο για το διαδίκτυο έχουν γίνει και στο παρελθόν. Μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο έλαβαν χώρα στο Λονδίνο διαπραγματεύσεις εκπροσώπων από 70 χώρες για την εκπόνηση ενός κειμένου με μη-δεσμευτικές οδηγίες, ενώ παρεμφερείς πρωτοβουλίες είχαν στο παρελθόν και το NATO, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Οργανισμός για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία και Ανάπτυξη.

 

Σχόλια