Χαλάρωση του ρυθμιστικού πλαισίου για τις εταιρίες παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών προκρίνει η FCC

0

Οι καλές πρακτικές άλλων χωρών, όπου το ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά τις υπηρεσίες παροχής ευρυζωνικής (broadband) πρόσβασης στο Διαδίκτυο δεν είναι ασφυκτικό και επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές για όλες τις εταιρίες-παρόχους τέτοιων υπηρεσιών, κίνησαν το ενδιαφέρον της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών.
Η Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες διαπιστώσεις από την καταγραφή των πρακτικών αυτών και τόνισε πως οι πολιτικές ελεύθερης πρόσβασης έχουν βοηθήσει άλλες πρωτοπόρες χώρες να αποκτήσουν πιο ανταγωνιστικές αγορές ευρυζωνικών υπηρεσιών. Επιπλέον, οι πολιτικές αυτές έχουν δώσει ώθηση στη χρήση του ευρυζωνικού Ίντερνετ τόσο στις αστικές περιοχές όσο και στην περιφέρεια. «Οι χαμηλότερες τιμές και οι μεγαλύτερες ταχύτητες προσφέρονται σχεδόν πάντοτε από εταιρίες σε αγορές όπου υπάρχουν ανταγωνιστές οι οποίοι έχτισαν την παρουσία τους χρησιμοποιώντας υποδομές ελεύθερης πρόσβασης», σημειώνει η έκθεση της FCC.
Με τα δεδομένα αυτά, η Επιτροπή κάλεσε κάθε ενδιαφερόμενο να σχολιάσει τα ευρήματα της καταγραφής και άνοιξε τη συζήτηση για τη χαλάρωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου στις ΗΠΑ σχετικά με τις ευρυζωνικές συνδέσεις.

Σχόλια