Χιλιάδες αναφορές δέχτηκε το 2011 η βρετανική Αρχή ICO

0

Συνολικά ο αριθμός των καταγγελιών προς την Αρχή το 2011 έφτασε τις 7.095, καμία πάντως εξ αυτών δεν οδήγησε στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος των αναφερόμενων εταιρειών. Ο μεγάλος αριθμός των αναφορών αποδίδεται εν μέρει και στην απλοποίηση της διαδικασίας υποβολής αναφοράς, που γίνεται πλέον με μία απλή φόρμα μέσω Διαδικτύου και αποτελεί κίνητρο για την καταγγελία περιπτώσεων ενοχλητικού μάρκετινγκ.

Η ευκολία υποβολής αιτημάτων πάντως έχει ως μειονέκτημα την επιβάρυνση της διοικητικής αρχής με υποθέσεις που δεν είναι πάντοτε άξιες διερεύνησης, όπως φαίνεται και από τα στατιστικά στοιχεία του ICO, σύμφωνα με τα οποία από τις επτά χιλιάδες αιτήσεις που έλαβε η Αρχή μόλις το 11 τοις εκατό κρίθηκε αξιόλογο για να προχωρήσει σε περαιτέρω διερεύνηση. Η βρετανική Αρχή ICO λειτουργεί εποπτικά στον τομέα των τηλεπικοινωνιών με παράλληλη μέριμνα για τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών-καταναλωτών που διακινούνται μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή διατίθενται στους παρόχους για την σύναψη των συμβάσεων παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών.

Με νομοθετική διάταξη του Ιανουαρίου 2012 οι εξουσίες της Αρχής διευρύνθηκαν, δίνοντάς της πλέον τη δυνατότητα επιβολής προστίμων έως και 500.000 λιρών, στις εταιρείες που παρανομούν. Η εξουσία επιβολής προστίμων δεν έχει μέχρι στιγμής εφαρμοστεί στην πράξη.