Χρησιμοποιούν το eBay για να εξαπατούν τους χρήστες

0

Οι παραβάτες του διαδικτύου αρχίζουν να χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα bots, σε μία προσπάθεια να καθιερωθεί μια ψευδής φήμη για το eBay, που θα τους επιτρέψει αργότερα να εξαπατήσουν τους αφελείς χρήστες μέσω ψευδών δημοπρασιών.

Η απάτη αυτοματοποίησης του eBay αρχίζει με τη τυχαία δημιουργία πλαστών λογαριασμών χρηστών.

Αυτοί οι πλαστοί χρήστες, που τροφοδοτούνται από το αυτοματοποιημένο λογισμικό, αναζητούν στο eBay για εξαιρετικά χαμηλής αξίας προϊόντα (0,01 δολάρια) που αγοράζονται απευθείας, όπως eBook ή wallpapers, και τα τοποθετούν στην αγορά.

Όπως η εταιρία συσκευών ασφαλείας Fortinet αναφέρει, οι περισσότεροι πωλητές αυτοματοποιούν ολόκληρη τη συναλλαγή: εάν κάποιος αγοράσει eBooks τους, και τα στείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αυτόματα στον αγοραστή, του αφήνουν ένα τυποποιημένο σχόλιο ανατροφοδότησης στο προφίλ του αγοραστή.

Ο πλαστός χρήστης έπειτα αυτόματα αποκρίνεται με ένα τυποποιημένο σχόλιο ανατροφοδότησης στο προφίλ του πωλητή.

Το ένα λογισμικό bots ανταποκρίνεται στο άλλο, και έτσι τα scammers δομούν τη θετική ανατροφοδότηση και οι πωλητές κερδίζουν χρήματα άκοπα.

Σχόλια