Χρήστης σε σύμβαση μίσθωσης λογισμικού δεν αποκτά δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας

0

Η εταιρία κατασκευής λογισμικού BusinessLinx Limited είχε σχεδιάσει και υλοποιήσει ένα DBMS (σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων) για την εταιρία ClearSprings (Management) Limited.

Η τελευταία, ωστόσο, υποστήριζε ότι εκτός από το δικαίωμα χρήσης του προγράμματος είχε και δικαίωμα να παραχωρεί τη χρήση του και σε τρίτες εταιρίες, με το σκεπτικό ότι αν και η BusinessLinx ήταν ο πρώτος κάτοχος του δικαιώματος, κατόπιν κάποια δικαιώματα μεταβιβάσθηκαν σιωπηρώς στην ίδια.

Η διαφορά, η επίλυση της οποίας καθίστατο ακόμα πιο δυσχερής λόγω της έλλειψης πλήρους γραπτής σύμβασης, κατέληξε στο βρετανικό Ανώτατο Δικαστήριο. Το δικαστήριο απεφάνθη ότι η ClearSprings έχει μεν δικαίωμα χρήσης του προγράμματος, δεν δικαιούται, ωστόσο, να εκμεταλλεύεται το λογισμικό κατά τρόπο που να προσβάλλει το περιουσιακό δικαίωμα του δημιουργού. Κατά την ερμηνείας της σύμβασης δεν έγινε δεκτή η ύπαρξη σιωπηρής ρήτρας μεταβίβασης του δικαιώματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σπάνια τα δικαστήρια της Μεγάλης Βρετανίας έχουν δεχτεί σιωπηρή μεταβίβαση δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. Μια από αυτές τις ολιγάριθμες περιπτώσεις ήταν και η απόφαση του δικαστηρίου Court of Appeal στις αρχές του 2005 επί της υπόθεσης R Griggs Group Ltd κατά Ross Evans.

Σχόλια