Υπέρ της άρσης του απορρήτου στο διαδίκτυο σε ειδικές περιπτώσεις τάχθηκε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

0

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ι.Τέντες έδωσε θετική εισήγηση σε ό,τι αφορά την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών μέσω διαδικτύου σε περιπτώσεις εξύβρισης, δυσφήμησης ή απειλής.
Ο Ι. Τέντες έδωσε την εν λόγω γνωμοδότηση, απαντώντας σε ερώτημα της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ).
Για το διευκρινιστικό ερώτημα της ΑΔΑΕ προηγήθηκε η γνωμοδότηση (9/2009) του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γ. Σανιδά, ο οποίος είχε, επίσης, ταχθεί υπέρ της άρσης του απορρήτου της επικοινωνίας μέσω ίντερνετ σε περίπτωση που οι χρήστες διαπράττουν τα αδικήματα της εξύβρισης, δυσφήμισης κλπ.
«Δεν συντρέχει δικαιολογητικός λόγος προστασίας του απορρήτου στις περιπτώσεις που αναρτούν υβριστικά, απειλητικά ή εκβιαστικά δημοσιεύματα”, τόνισε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
Ειδικότερα, ο Ι.Τέντες είπε «οι περιπτώσεις στις οποίες οι ανακριτικές αρχές για την εντόπιση του δράστη εξυβριστικών, συκοφαντικών, απειλητικών, εκβιαστικών τηλεφωνικών κλήσεων ή μηνυμάτων, κατά την διενέργεια προκαταρκτικής εξετάσεως, προανακρίσεως ή κυρίας ανακρίσεως, κατόπιν εγκλήσεως κατά κανόνα του παθόντος, δέκτη των εν λόγω κλήσεων κλπ, ζητούν την ανακοίνωση εκ μέρους των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στοιχείων σχετικών με την ταυτότητα ή τη θέση της συνδέσεως ή του χρήστη, εκφεύγουν του προστατευτικού πεδίου της διατάξεως του άρθρου 19, παράγραφος 1 του Συντάγματος».
Ωστόσο στη γνωμοδότηση χαρακτηρίζεται ως “αυτονόητο, το ότι πρέπει να διενεργείται κυρία ανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση μετά από παραγγελία εισαγγελέα καθώς και ότι ο τακτικός ανακριτής ή ο παραγγέλλων εισαγγελέας, σύμφωνα με βασική αρχή ισχύουσα επί των ανακρίσεων, θα ζητήσει τα στοιχεία για τα οποία γίνεται λόγος αφού, μετά τήρηση των αρχών της αναλογικότητας, κρίνει ότι, βάσει των στοιχείων που μέχρι τη στιγμή εκείνη διαθέτει, είναι δυνατόν να υποτεθεί ευλόγως ότι μόνο με αυτό το μέσο θα γίνει δυνατή η βεβαίωση του εγκλήματος και η ανακάλυψη του δράστη”.

Σχόλια