Υπερβαίνουν τις 24.000 οι καταγγελίες με περιεχόμενο παιδικής πορνογραφίας στην ΕΕ το 2010

0

Ξεπερνούν τις 24.000 χιλιάδες, οι καταγγελίες για υλικό παιδικής πορνογραφίας στο Διαδίκτυο, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με την ετήσια αναφορά, για το 2010, του INHOPE, του Διεθνούς Συνδέσμου Ανοιχτών Γραμμών Διαδικτύου. Ο INHOPE δραστηριοποιείται σε 34 χώρες, στις οποίες αντιπροσωπεύει τις Ανοιχτές Γραμμές Διαδικτύου. Σύμφωνα με τα στατιστικά, από τις 24.000 καταγγελίες κακοποίησης παιδιών, 71% των θυμάτων διένυαν την προεφηβική ηλικία, το 4% ήταν βρέφη και το 25% έφηβοι. Το 77% των θυμάτων ήταν κορίτσια, το 11% αγόρια και το 12% των καταγγελιών είχε να κάνει και με τα δύο φύλα. Επιπλέον, αναφορικά με τις ιστοσελίδες που φιλοξενούσαν το εν λόγω υλικό, το 78% ήταν μη εμπορικού χαρακτήρα και το 22% είχε εμπορική δραστηριότητα με κάποιο είδος αμοιβής.

Σχόλια