Υπερυπολογιστές για την αναζήτηση πηγών ανεξάντλητης ενέργειας

0

Η συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών υπερυπολογιστών και των ερευνητών που αναζητούν μια δυνητικώς απέραντη νέα πηγή ανεξάντλητης ενέργειας δίνει βάσιμη ελπίδα ότι θα προχωρήσουν ταχύτερα οι εργασίες με τις οποίες θα μπορούσαν να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες του πλανήτη.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανήγγειλε ότι θα παραχωρήσει στους επιστήμονες που εργάζονται ανά την Ευρώπη για την πυρηνική σύντηξη, με την οποία αξιοποιείται η ενέργεια αντιδράσεων όπως εκείνων που παράγουν τη θερμότητα του ήλιου, αποκλειστική πρόσβαση στο δίκτυο των ισχυρότερων εθνικών υπερυπολογιστών στην Ευρώπη (DEISA).
Αυτό θα τους επιτρέψει να ολοκληρώσουν πολύπλοκες φάσεις της εργασίας τους, όπως προσομοιώσεις της λειτουργίας αντιδραστήρα σύντηξης.
Η DEISA, η υπηρεσία κατανεμημένων υπολογιστών υψηλών επιδόσεων της Ευρώπης, χρησιμοποιεί το GÉANT, το μεγαλύτερο παγκοσμίως δίκτυο υπολογιστών για να χρησιμοποιεί από κοινού τις τεράστιες ποσότητες δεδομένων και επεξεργαστικής ισχύος των υπερυπολογιστών της Ευρώπης, χρηματοδοτείται δε με 26 εκατομμύρια ευρώ από την ΕΕ στο διάστημα 2004-2011.
«Αναμένουμε ότι η νέα εταιρική σχέση μεταξύ των υπηρεσιών υπερυπολογιστών της DEISA και των Ευρωπαίων ερευνητών πυρηνικής σύντηξης θα συμβάλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στο δυναμικό της πυρηνικής σύντηξης ως βιώσιμης ενεργειακής πηγής και ότι θα ενισχύσει το ρόλο της Ευρώπης στην εν λόγω αναζήτηση. Έτσι η ομαδική συνεργασία των καλύτερων επιστημόνων και υποδομών της Ευρώπης βοηθάει τους ευρωπαϊκούς επιστημονικούς κύκλους να πρωτοστατούν στην παγκόσμια έρευνα», δήλωσε η Βίβιαν Ρέντινγκ, επίτροπος αρμόδια για την κοινωνία της πληροφορίας και τα μέσα επικοινωνίας.
«Οι Ευρωπαίοι επιστήμονες που εργάζονται με αντικείμενο τη σύντηξη έχουν ήδη ωφεληθεί από τις υπηρεσίες των ευρωπαϊκών υπερυπολογιστών σε μεγάλο βαθμό και επί σειρά ετών. Τώρα πλέον μπορούν να πραγματοποιήσουν βασικές προσομοιώσεις με την πλήρη δύναμη των συγχρόνων υπερυπολογιστών», δήλωσε ο Δρ. Χέρμαν Λέντερερ, προϊστάμενος της στήριξης εφαρμογών του γερμανικού κέντρου υπερυπολογιστών RZG.

Σχόλια