Υποχρέωση καταβολής ενός εκ. δολαρίων από εργαζόμενη στην πρώην εταιρεία της

0

 

Η Ellen Pao, πρώην εργαζόμενη της εταιρείας τεχνολογικών επενδύσεων Kleiner Perkins, είχε ασκήσει αγωγή κατά της τελευταίας, καταγγέλλοντας την για πολιτική διακρίσεων, όσον αφορά τις γυναίκες εργαζόμενες. Μετά την έκδοση της απόφασης όμως,  καλείται ως ηττηθείσα διάδικος, να καταβάλλει στην εταιρεία περίπου ένα εκατομμύριο δολάρια, για την κάλυψη των δικαστικών της εξόδων. Η Kleiner Perkins προτίθεται να την απαλλάξει από τη σχετική υποχρέωση καταβολής των δικαστικών εξόδων, εάν η Pao δεν εφεσιβάλλει την απόφαση του δικαστηρίου.
 
Η Pao έχασε τον περασμένο Μάρτιο την πολύκροτη δικαστική διαμάχη, καθώς δεν κατάφερε να πείσει τους ενόρκους ότι υφίστατο διακρίσεις λόγω του φύλου της, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την αδυναμία της να εξελιχθεί επαγγελματικά στην εταιρεία, και τελικά την απόλυση της. Οι συνήγοροι της Kleiner Perkins ισχυρίστηκαν ενώπιον του δικαστηρίου, ότι η απόλυση της βασίστηκε εξολοκλήρου στην κακή εργασιακή της απόδοση και όχι σε τυχόν σεξιστικές πρακτικές της εταιρείας.
 
Γενικότερα και παρά την ύπαρξη ορισμένων υψηλόβαθμων στελεχών σε τεχνολογικές εταιρείες, όπως είναι η Sheryl Sandberg, γενική διευθύντρια επιχειρήσεων του Facebook, και η Marissa Mayer, διευθύντρια του Yahoo, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό. Για παράδειγμα, όσον αφορά το συνολικό προσωπικό της Apple και της Google, μόνο το 30% των θέσεων καλύπτεται από γυναίκες, ενώ για τις υψηλόβαθμες θέσεις, το ποσοστό είναι ακόμα χαμηλότερο.