Υποχρεωτική από το 2006 η ηλεκτρονική φορολογική δήλωση για τις αμερικανικές μεγαλοεπιχειρήσεις

0

Σύμφωνα με απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης, από το 2006 οι μεγαλοεπιχειρήσεις της χώρας υποχρεούνται να υποβάλλουν την φορολογική τους δήλωση ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτύου. Ειδικότερα, η υποχρέωση αφορά επιχειρήσεις αξίας άνω των 50 εκατομμυρίων δολαρίων και οργανισμούς με περιουσία τουλάχιστον 100 εκατ. δολαρίων. Ωστόσο, από το 2007 τα όρια κατεβαίνουν, ώστε να συμπεριληφθούν στη ρύθμιση περισσότερες εταιρίες.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η μείωση του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου κάθε υπόθεσης, που σήμερα φτάνει έως και τα 5 χρόνια για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, με την ηλεκτρονική δήλωση θα είναι δυνατή η έγκαιρη διάγνωση περιπτώσεων φοροδιαφυγής.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν υπάγονται στη ρύθμιση, αν και η κυβέρνηση τους ενθαρρύνει να προβούν και αυτές στην ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεών τους.

Σχόλια