Ζήτημα δικαστικής δικαιοδοσίας σε αγορές μέσω e-bay

0

Μια συναλλαγή μέσω e-bay ανάμεσα σε έναν αγοραστή που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και σε έναν πωλητή εκτός της συγκεκριμένης πολιτείας δεν είναι αρκετή να καθιερώσει δικαστική δικαιοδοσία σε περίπτωση αθέτησης συμβατικής υποχρέωσης.

Αυτό απεφάνθη Δικαστήριο της Νέας Υόρκης το οποίο απέρριψε τέτοιου είδους υπόθεση, λόγω έλλειψης δικαιοδοσίας.

Στην εν λόγω υπόθεση, ένας αγοραστής από τη Νέα Υόρκη, κερδίζοντας την on-line δημοπρασία στο e-bay, αγόρασε ένα μηχάνημα καταβάλλοντας το ποσό των 1.444$, το οποίο διαφημιζόταν ως καινούριο. Μετά την αγορά, όμως, διαπίστωσε, με τη βοήθεια ειδικού, πως πρόκειται για προϊόν που δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση και για την επιδόρθωσή του χρειάζεται 1.150$.

Ο αγοραστής αναγκάστηκε να ακολουθήσει τη δικαστική οδό για να διεκδικήσει την αποζημίωσή του για αθέτηση συμβολαίου. Ο δικαστής, όμως, απέρριψε την υπόθεση λόγω έλλειψης δικαιοδοσίας. Η δικαστική απόφαση αναφέρει ότι για αποκτήσει δικαιοδοσία το δικαστήριο της Νέας Υόρκης θα πρέπει ο εναγόμενος πωλητής είτε να κάνει τις επαγγελματικές του συναλλαγές εντός της Πολιτείας, είτε να συμφωνήθηκε η παράδοση των αγαθών εντός της ίδιας πόλης.