Δημοσιεύθηκε η νέα ΠΝΠ με φορολογικά και εργασιακά μέτρα για την επάνοδο στην κανονικότητα

0

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

“Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.”

[ ΦΕΚ Α 90/1-5-2020 ]

Στη συγκεκριμένη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

— Η παράταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας.

— Ρυθμίσεις για τις φορολογικές υποχρεώσεις.

— Ρυθμίσεις για τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

— Σειρά ρυθμίσεων για τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις.

[ ΦΕΚ Α 90/1-5-2020 ]

Σχόλια