spot_img
spot_img
ΑρχικήLaw NewsΔημοσιεύθηκε ο Ν. 4736/2020 για τη μείωση των επιπτώσεων πλαστικών μιας χρήσης...

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4736/2020 για τη μείωση των επιπτώσεων πλαστικών μιας χρήσης [ΦΕΚ Α 200/2020]

spot_img
spot_img

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Ν. 4736/2020 με τίτλο “Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις.”

[ N.4736/2020 – ΦΕΚ Α 200/20.10.2020 ]

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Άρθρο 1 – Σκοπός (άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
Άρθρο 2 – Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
Άρθρο 3 – Ορισμοί (άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)

Άρθρο 4 – Μείωση της κατανάλωσης (άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)

Άρθρο 5 – Περιορισμοί της διάθεσης στην αγορά (άρθρο 5 της Οδηγίας(ΕΕ) 2019/904)

Άρθρο 6 – Απαιτήσεις για τα προϊόντα (άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)

Άρθρο 7 – Απαιτήσεις σχετικά με τη σήμανση (άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)

Άρθρο 8 – Επέκταση προγράμματος διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για τις συσκευασίες για τα προϊόντα μίας χρήσης του Τμήματος Ι του Μέρους E΄ του Παραρτήματος I (άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)

Άρθρο 9 – Πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για τα προϊόντα του Τμήματος ΙΙ του Μέρους E΄ του Παραρτήματος I (άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)

Άρθρο 10 – Πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για τα προϊόντα του Τμήματος ΙΙΙ του Μέρους E΄ του Παραρτήματος I (άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)

Άρθρο 11 – Πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για τα αλιευτικά εργαλεία (άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)

Άρθρο 12 – Γενικές ρυθμίσεις για τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού
Άρθρο 13 – Χωριστή συλλογή (άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
Άρθρο 14 – Μέτρα ευαισθητοποίησης (άρθρο 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
Άρθρο 15 – Εφαρμογή και συντονισμός των μέτρων (άρθρο 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
Άρθρο 16 – Συστήματα πληροφοριών και υποβολή εκθέσεων (άρθρο 13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)

Άρθρο 17 – Έλεγχοι
Άρθρο 18 – Κυρώσεις (άρθρο 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)

Άρθρο 19 – Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 20 – Δήλωση Ετοιμότητας για τη σύνδεση σταθμού ΑΠΕ – Καταβολή τέλους διατήρησης – Παρατάσεις προθεσμιών υλοποίησης έργων ΑΠΕ λόγω του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανού»

Άρθρο 21 – Εξαιρέσεις και απαλλαγές από το περιβαλλοντικό τέλος και την απαγόρευση ταξινόμησης για παλαιά ρυπογόνα οχήματα – Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 4710/2020 (Α΄ 142)

Άρθρο 22 – Πιστοποιημένοι Αξιολογητές – Μητρώο Περιβαλλοντικών ελεγκτών Τροποποίηση των άρθρων 16 και 20 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209)

Άρθρο 23 – Ρυθμίσεις θεμάτων διαγωνισμών ΛΑΡΚΟ – Τροποποιήσεις του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 (Α΄ 32)

Άρθρο 24 – Περιορισμοί μεταβίβασης θυγατρικών ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. – Μεθοδολογία Υπολογισμού Απαιτούμενου Εσόδου Εθνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ)

Άρθρο 25 – Κάλυψη χρηματικών υποχρεώσεων στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) – Τροποποίηση του άρθρου 98 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5)

Άρθρο 26 – Παράταση ισχύος προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων – Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020 (Α΄ 101)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 27 – Ερμηνευτική διάταξη της περ. ιη) του άρθρου 4 του ν. 4557/2018

Άρθρο 28 – Έναρξη ισχύος

Άρθρο 29 – Παραρτήματα

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου
του Κράτους.

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2020

H Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί
 
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2020
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης  – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

spot_img

Lawjobs