Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4736/2020 για τη μείωση των επιπτώσεων πλαστικών μιας χρήσης [ΦΕΚ Α 200/2020]

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Ν. 4736/2020 με τίτλο “Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις.” [ N.4736/2020 – ΦΕΚ Α 200/20.10.2020 ] H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Άρθρο 1 – Σκοπός (άρθρο 1 … Συνεχίστε να διαβάζετε το Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4736/2020 για τη μείωση των επιπτώσεων πλαστικών μιας χρήσης [ΦΕΚ Α 200/2020].