Δημοσιεύθηκε ο Ν.4919/2022 για την εγγραφή των δικηγόρων στο ΓΕΜΗ [ΦΕΚ Α – 71/2022]

0

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Ν. 4919/2022 με τίτλο: “Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις.”

Άρθρο 56

Γενικό Μητρώο Μελών Επιστημονικών
Φορέων (ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.)
1. Συγκροτείται Γενικό Μητρώο Μελών Επιστημονικών Φορέων (ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.) στο οποίο εγγράφονται προαιρετικά τα πρόσωπα που ασκούν ελεύθερη επαγγελματική
δραστηριότητα και δεν διενεργούν εμπορικές πράξεις, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στους κατωτέρω επιστημονικούς φορείς ή στα μέλη αυτών: Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος,
Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος, Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος («επιστημονικοί φορείς»).

Σύμφωνα με το νέο νόμο η εγγραφή των ενδιαφερομένων είναι προαιρετική αλλά αποτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή τους σε προγράμματα χρηματοδότησης, όπως το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, άρθρο 56 Παρ. 6:

“6. Η εγγραφή των μελών των επιστημονικών φορέων στο ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ. τίθεται ως προϋπόθεση, προκειμένου τα ως άνω μέλη να λάβουν κάθε είδους ενωσιακή οικονομι-
κή ενίσχυση ή επιχορήγηση μέσω του ΕΣΠΑ, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και άλλων πηγών. Προς τούτο μπορεί να αξιοποιείται η διαλειτουργικότητα με υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.”

Επίσης, η έναρξη ισχύος του Ν.4919/2022, ορίζεται εκ της δημοσιεύσεώς του.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Αποθήκευση αρχείου