Διοικ. Εφετείο Αθηνών: Νέα Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης

0

Μετά την ολοκλήρωση των εκλογών ανάδειξης Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, νέα Πρόεδρος αναδείχθηκε η κα Ζαφειρούλα Βασιλάτη, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ., η οποία έλαβε συνολικά, 112 ψήφους.

Σχόλια