ΔΣΑ: Απόφαση για στοχευμένες αποχές δικηγόρων

0

Το Δ.Σ. του Δ.Σ.Α. αποφάσισε ( δια περιφοράς) τη συνέχιση της στοχευμένης αποχής των μελών του από ποινικές δίκες πρώτου βαθμού, στις οποίες υπάρχει κατηγορία για παράβαση του άρθρου 187 ΠΚ, πλημμεληματικού ή κακουργηματικού χαρακτήρα, μέχρι και 15.6.2022.

Εξαιρούνται παραγραφές και υποθέσεις, όπου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο κράτησης.

Επίσης, ενόψει της κατάθεσης και συζήτησης στη Βουλή του Σχεδίου νόμου «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» και σε συνέχεια της από 7.4.2022 απόφασής του οπότε είχε εκφράσει και τότε την αντίθεσή του σε διατάξεις του άνω σχεδίου νόμου για τη διεξαγωγή ποινικών και αστικών δικών με τηλεδιάσκεψη και του νέου δικαστικού χάρτη της Χώρας (Ελλάδα 2.0) και είχε αποφασίσει τότε τη στοχευμένη αποχή από τις άνω δίκες από 11-15.4.2022., το Δ.Σ. του Δ.Σ.Α. αποφάσισε την αποχή των μελών του την Τετάρτη 1.6.2022 και την Πέμπτη 2.6.2022 από δίκες συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου ημέρες ψήφισης το σχεδίου νόμου στη Βουλή.

Υπενθυμίζεται ότι η αποχή γίνεται στις δίκες μόνο κατά του Ελληνικού Δημοσίου (και ουχί των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ) στις οποίες κρίνει ο αντίδικος του Ελληνικού Δημοσίου ότι έχει συμφέρον για την αναβολή της υπόθεσης.

Εξαιρούνται υποθέσεις όπου τίθενται ζητήματα παραγραφής και ποινικές υποθέσεις όπου συμπληρώνεται ανώτατο όριο κράτησης.