ΕΔΔ: διαμαρτυρία προς το υπ. δικαιοσύνης, λόγω μη συμμετοχής στην Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης

0

Ανακοίνωση της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών:

“Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών διαμαρτύρεται προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, διότι δεν κλήθηκε να ορίσει εκπρόσωπο στην Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ως αποτέλεσμα η ανωτέρω Επιτροπή αποφαίνεται για ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας των διοικητικών δικαστηρίων αυτή τη δύσκολη περίοδο χωρίς να λαμβάνει την άποψή μας.

Κατόπιν αυτών, καλούμε τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης να συμπεριλάβει με σχετική πράξη του στην ως άνω Επιτροπή και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας Κυπριανή Νικολοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών ΔΔ.”

Σχόλια