spot_img
ΑρχικήLaw NewsCovid-19ΕΔΕ: Aνακοίνωση για το χρόνο διενέργειας των εκλογών της Ένωσης

ΕΔΕ: Aνακοίνωση για το χρόνο διενέργειας των εκλογών της Ένωσης

“Στη σημερινή συνεδρίαση του, το ΔΣ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, κατά πλειοψηφία, αποτελούμενη από τους Χρήστο Νάστα, Πρόεδρο Εφετών, Νίκο Σαλάτα, Εφέτη, Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτη, Παναγιώτη Λυμπερόπουλο, Εφέτη, Γρηγόρη Κομπολίτη, Ειρηνοδίκη, Κωνσταντίνο Βουλγαρίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,  Δημήτρη Φούκα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Στάθη Βεργώνη, Αντεισαγγελέα Εφετών και Ελευθερία Κώνστα, Εφέτη,  έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

  1. Η Δημόσια Υγεία συνιστά ύψιστο αγαθό και θεμελιώδες δικαίωμα, η προστασία του οποίου, κατά ρητή επιταγή του Συντάγματος (άρθρο 21 παρ.3 Σ), συνιστά πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας και η διαφύλαξη της αποτελεί ευθύνη των Οργάνων του Κράτους και κάθε Πολίτη.

Εξαιτίας των εξαιρετικών και απροβλέπτων συνθηκών, που έχει προκαλέσει στην Ελληνική Κοινωνία και στη λειτουργία της Δικαιοσύνης η πανδημία, κρίνεται αναγκαίο, να αναβληθούν για το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους, οι αρχαιρεσίες της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, οι οποίες, σύμφωνα με το καταστατικό, διεξάγονται, ανά διετία, κατά τους μήνες Μάιο ή Ιούνιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία, κατέληξε στην απόφαση αυτή αφού συνυπολόγισε: α) το γεγονός ότι εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέτρα κατά του συγχρωτισμού και ισχύουν τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωναϊού COVID-19, ενώ για λόγους αποφυγής των συναθροίσεων είναι αμφίβολο εάν μέχρι το τέλος Ιουνίου θα ξεκινήσει η εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και σε κάθε περίπτωση θα εξακολουθεί να ισχύει η αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων, ίσως με κάποιες επιπλέον εξαιρέσεις, β) το γεγονός ότι εξακολουθεί να είναι απροσδιόριστος ο τρόπος της μερικής ή πλήρους λειτουργίας τους στις επόμενες εβδομάδες, γ) την προστασία του υπέρμετρου αγαθού της ζωής, που δεν επιτρέπει να τεθεί σε κίνδυνο  η υγεία των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και των γραμματέων που λαμβάνουν μέρος στις εκλογές, καθώς και των οικείων τους,  δεδομένου ότι κατά την ψηφοφορία στα μεγάλα δικαστήρια της Χώρας συμμετέχει μεγάλος αριθμός συναδέλφων, όπου, στη μεν Αθήνα ανέρχεται σε χίλιους περίπου και στην Θεσσαλονίκη σχεδόν σε τετρακόσιους και δ) την στάση ευθύνης που επιδεικνύει το Δικαστικό Σώμα στην κρίσιμη αυτή περίοδο.

  1. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται για μία διετία. Ενόψει του ότι το εκλεγέν κατά τις αρχαιρεσίες της 13ης και 20ης Μαΐου 2018 Διοικητικό Συμβούλιο , συγκροτήθηκε την 1η Ιουνίου 2018 και η διετής θητεία του συμπληρώνεται την 1η Ιουνίου 2020, το ΔΣ αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, την κατάθεση αίτησης ορισμού προσωρινής διοίκησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, από όλα τα μέλη του, σύμφωνα με το Νόμο εξ αιτίας της αναβολής των εκλογών. Το αρμόδιο δικαστήριο, αποφαινόμενο επί της αιτήσεως, θα ορίσει νέο προσωρινό διοικητικό συμβούλιο το οποίο θα έχει ως αποκλειστική αρμοδιότητα την διενέργεια των εκλογών κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα και την αντιμετώπιση μόνον των επειγόντων θεμάτων και το οποίο θα συνέλθει κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Καταστατικού.

Εκφράζουμε την ευχή η προσωρινή διοίκηση να διενεργήσει τις εκλογές εντός εξαμήνου και ενδεικτικά αναφέρουμε τις ακόλουθες ημερομηνίες: την 11η Οκτωβρίου 2020 για όλες τις δικαστικές περιφέρειες εκτός Αθηνών και Πειραιώς και την 18η Οκτωβρίου 2020 για τις τελευταίες.

  1. Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος προσκόμισε έγγραφο του Τμήματος Μικροβιακής Αντοχής και Λοιμώξεων του ΕΟΔΥ με προτεινόμενη διαδικασία ψηφοφορίας κατά την διεξαγωγή αρχαιρεσιών της ΕνΔΕ. Την τήρηση των οδηγιών που περιλαμβάνονται στο εν λόγω έγγραφο θεωρούμε ότι δεν μπορεί η Ένωση να εγγυηθεί στα Δικαστήρια της Χώρας και πολύ περισσότερο στα μεγάλα (πχ απολύμανση και σφράγιση αιθουσών, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ και μη χρήση τους επί επταημέρου πριν τις εκλογές, πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού για όλη την Επικράτεια, που θα υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με την εμφάνιση συμπτωμάτων με COVID-19 κλπ). Επιπλέον δεν περιλαμβάνονται οδηγίες για την τήρηση μέτρων προστασίας κατά την διαδικασία καταμέτρησης.

Η αδυναμία, άλλωστε, της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών εντός του μηνός Ιουνίου αποδεικνύεται και συνομολογείται και από τα με αρ. πρωτ. 175/9.4.2020 και 203/4.5.2020 έγγραφα προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, με τα οποία, ο Πρόεδρος της Ένωσης, διαπιστώνοντας την αδυναμία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών εντός του καταστατικού χρόνου ζητεί με νομοθετική ρύθμιση την παράταση της θητείας του νυν Διοικητικού Συμβουλίου.  Επισημαίνουμε στο σημείο αυτό το απαράδεκτο της πρωτοβουλίας του Προέδρου να επιδιώξει με παρέμβαση της Εκτελεστικής Εξουσίας την παράταση της θητείας του διοικητικού συμβουλίου Δικαστικής Ένωσης σε αντίθεση με την συνταγματική αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών.

  1. Ενόψει της διενέργειας των εκλογών από το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, που θα προκύψει από την απόφαση του Δικαστηρίου, το ΔΣ κατά τη σημερινή συνεδρίαση του, αποφάσισε να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

Α)  Δίνει εντολή στη Γραμματεία της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων να εξασφαλίσει το μητρώο των μελών, τις λογιστικές εγγραφές και τα παραστατικά δαπανών, το αρχείο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και τους κωδικούς διαχείρισης της ιστοσελίδας της Ένωσης μας και της Ηλιαίας, προκειμένου να παραδοθούν από το απερχόμενο προεδρείο  σε αυτό που θα προκύψει μετά τον ορισμό της προσωρινής διοίκησης.

Β) Ενημερώνει τους Προέδρους των Τριμελών Συμβουλίων Διεύθυνσης και τους Διευθύνοντες τα Δικαστήρια και τις Εισαγγελίες για την απόφαση αναβολής της διενέργειας των εκλογών και την ολοκλήρωση της θητείας του παρόντος ΔΣ την 1η Ιουνίου 2020, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Γ) Ενημερώνει τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την υποχρέωση τους να εκτελέσουν τους απαιτούμενους ελέγχους και να συντάξουν την προβλεπόμενη κατά το άρθρο 17 του Καταστατικού έκθεση,  ενόψει της ολοκλήρωσης της θητείας του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου

Δ) Ενημερώνει την Γραμματεία της Ένωσης μας και την Lawnet που υποστηρίζει τις ιστοσελίδες αυτής για τις ανωτέρω αποφάσεις και ζητεί την πιστή εφαρμογή τους.

Όλα τα ανωτέρω αποφασίζεται να αποτελέσουν περιεχόμενο δελτίου τύπου το οποίο εντέλλονται τα μέλη του Γραφείου Τύπου να εκδώσουν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του ΔΣ και αποστείλουν αυτό σε όλα τα Δικαστήρια της Χώρας και στους ανωτέρω αποδέκτες. Επίσης το δελτίο τύπου εντός 24 ωρών πρέπει να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, να αποσταλεί με News Letter στα μέλη της και να προωθηθεί στους δημοσιογράφους.

Για το Γραφείο Τύπου της
Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

 

Νίκος Σαλάτας                                                Παναγιώτης Λυμπερόπουλος

Εφέτης                                                               Εφέτης “

Lawjobs