ΕΕ: Διερεύνηση εφαρμογής της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Ποινικό Δίκαιο

0

Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης του προσώπου, θα συζητηθεί από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών την Πέμπτη 20/2.

Η συνεδρίαση θα επικεντρωθεί στα οφέλη και τους κινδύνους της Τεχνητής Νοημοσύνης στο πλαίσιο του ποινικού δικαίου, στην προληπτική αστυνόμευση, στην αναγνώριση προσώπου, καθώς και στις επιπτώσεις της ηθικής και των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Ο κατάλογος των ομιλητών περιλαμβάνει εκπροσώπους του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Ινστιτούτου Έρευνας των Ηνωμένων Εθνών για τη Διαπεριφερειακή Εγκληματικότητα και Δικαιοσύνη (UNICRI), του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ). Στην συνεδρίαση θα συμμετέχουν επίσης εμπειρογνώμονες από ακαδημαϊκούς κύκλους, think tanks και μέλη της κοινωνίας των πολιτών.

Πότε: Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου, από τις 14:00 έως τις 17:30

Πού: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κτίριο Antall, αίθουσα 4Q2

Σχέδιο προγράμματος της συνεδρίασης.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συνάντηση ζωντανά.