spot_img
spot_img
ΑρχικήLaw NewsΕΕ: Η Επιτροπή θα ενισχύσει τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές

ΕΕ: Η Επιτροπή θα ενισχύσει τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές

spot_img

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε χθες ένα νέο, φιλόδοξο σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών κατά τα επόμενα έτη. Απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ τη στιγμή αυτή είναι να λάβει μέτρα ώστε να ανακάμψει η Ευρώπη από την άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση που προκάλεσε ο κορονοϊός. Η ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών της ΕΕ και η εξασφάλιση πρόσβασης σε χρηματοδότηση από την αγορά θα είναι ουσιαστικής σημασίας στην προσπάθεια αυτή.

Η ύπαρξη μεγάλων και ολοκληρωμένων κεφαλαιαγορών θα διευκολύνει την ανάκαμψη της ΕΕ, καθώς θα προσφέρει στις επιχειρήσεις —ιδίως τις μικρομεσαίες— πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης και κεφαλαίων, και στο αποταμιευτικό κοινό στην Ευρώπη την εμπιστοσύνη που χρειάζεται για να επενδύει για το μέλλον του. Οι δυναμικές κεφαλαιαγορές θα στηρίξουν επίσης την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση της Ευρώπης, καθώς και τη δημιουργία μιας πιο ανθεκτικής και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας. Η Ένωση Κεφαλαιαγορών είναι επίσης καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ.

Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, εκτελεστικός αντιπρόεδρος για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων, δήλωσε σχετικά: «Η κρίση του κορονοϊού έχει προσδώσει πραγματικά επείγοντα χαρακτήρα στις προσπάθειές μας για τη δημιουργία μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Η ισχύς της οικονομικής μας ανάκαμψης θα εξαρτηθεί σε καθοριστικό βαθμό από το πόσο καλά θα λειτουργούν οι κεφαλαιαγορές μας και από το εάν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις επενδυτικές ευκαιρίες και στη χρηματοδότηση από την αγορά που έχουν ανάγκη. Πρέπει να δημιουργήσουμε μαζικές επενδύσεις ώστε να καταστήσουμε την οικονομία της ΕΕ περισσότερο βιώσιμη, ψηφιακή, χωρίς αποκλεισμούς και ανθεκτική. Το σημερινό σχέδιο δράσης αποσκοπεί στην άμεση αντιμετώπιση ορισμένων από τους εναπομείναντες φραγμούς στην ενιαία αγορά κεφαλαίων».

Το σχέδιο δράσης που δημοσιεύεται σήμερα έχει τρεις κύριους στόχους:

  • Να διασφαλίσει ότι η οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ θα είναι πράσινη, ψηφιακή, χωρίς αποκλεισμούς και ανθεκτική, καθιστώντας τη χρηματοδότηση πιο προσιτή για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ·
  • Να καταστήσει την ΕΕ έναν ακόμη ασφαλέστερο τόπο για τους ιδιώτες που αποταμιεύουν και επενδύουν μακροπρόθεσμα·
  • Να ενσωματώσει τις εθνικές κεφαλαιαγορές σε μια γνήσια ενιαία αγορά κεφαλαίων ολόκληρης της ΕΕ.

Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή προτείνει σήμερα δεκαέξι στοχευμένα μέτρα για την επίτευξη πραγματικής προόδου για την ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Μεταξύ των μέτρων που ανακοινώθηκαν σήμερα, η ΕΕ:

  • Θα δημιουργήσει ενιαίο σημείο πρόσβασης στα εταιρικά δεδομένα για τους επενδυτές.
  • Θα προσφέρει στήριξη στις ασφαλιστικές εταιρείες και τις τράπεζες ώστε να επενδύουν περισσότερο στις επιχειρήσεις της ΕΕ·
  • Θα ενισχύσει την προστασία των επενδύσεων ώστε να στηρίξει περισσότερες διασυνοριακές επενδύσεις στην ΕΕ·
  • Θα διευκολύνει την παρακολούθηση της επάρκειας των συντάξεων σε ολόκληρη την Ευρώπη·
  • Θα καταστήσει περισσότερο εναρμονισμένους ή συγκλίνοντες τους κανόνες περί αφερεγγυότητας·
  • Θα δώσει ώθηση για να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την εποπτική σύγκλιση και τη συνεπή εφαρμογή του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων για τις χρηματοπιστωτικές αγορές στην ΕΕ.

Τα μέτρα αυτά βασίζονται στην πρόοδο που σημειώθηκε στο σχέδιο δράσης του 2015 για την Ένωση Κεφαλαιαγορών και στην ενδιάμεση επανεξέταση του 2017, και προτείνονται ως απάντηση στις εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (σχέδιο έκθεσης πρωτοβουλίας, Ιουνίου 2020) και του Συμβουλίου (συμπεράσματα του Συμβουλίου, 5 Δεκεμβρίου 2019). Βασίζονται επίσης σε λεπτομερείς συζητήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και στις συστάσεις του φόρουμ υψηλού επιπέδου για την Ένωση Κεφαλαιαγορών.

Ιστορικό

Η Ένωση Κεφαλαιαγορών δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά είναι ένα απαραίτητο μέσο για την επίτευξη βασικών στόχων οικονομικής πολιτικής: η ανάκαμψη μετά τον κορονοϊό, μια ανθεκτική και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία που θα λειτουργεί προς όφελος όλων, η διττή μετάβαση προς μια ψηφιακή και βιώσιμη οικονομία και η ανοικτή στρατηγική αυτονομία σε έναν όλο και πιο σύνθετο κόσμο μετά το Brexit. Για την επίτευξη των στόχων αυτών απαιτούνται μαζικές επενδύσεις, οι οποίες δεν μπορούν να προέλθουν αποκλειστικά από δημόσιους πόρους και από παραδοσιακή χρηματοδότηση μέσω τραπεζικού δανεισμού. Μόνο μεγάλες, εύρυθμα λειτουργούσες και ολοκληρωμένες κεφαλαιαγορές μπορούν να παράσχουν στήριξη στην κλίμακα που απαιτείται για την ανάκαμψη από την κρίση του κορονοϊού. Μόνο μια Ένωση Κεφαλαιαγορών που θα λειτουργεί σωστά θα είναι σε θέση να κινητοποιήσει και να διοχετεύσει τις τεράστιες επενδύσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των κλιματικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων του σήμερα και για τη στήριξη της ψηφιοποίησης των εταιρειών μας ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Ένωση Κεφαλαιαγορών θα πρέπει να προσφέρει αξία σε κάθε Ευρωπαία και Ευρωπαίο, οπουδήποτε και αν ζει και εργάζεται. Οι καταναλωτές και οι καταναλώτριες θα πρέπει να έχουν περισσότερες επιλογές όσον αφορά τις αποταμιεύσεις και τις επενδύσεις τους και θα πρέπει να τους παρέχεται καλή ενημέρωση και κατάλληλη προστασία οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Οι επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση σε ολόκληρη την ΕΕ και οι επενδυτές θα πρέπει να είναι σε θέση να επενδύουν σε έργα σε ολόκληρη την ΕΕ.

spot_img

Lawjobs