ΕΕ: Οι προτεραιότητες του Κοινοβουλίου στη νομοθεσία για τις ψηφιακές υπηρεσίες

0

Συζήτηση την Δευτέρα [19/10]  και ψηφοφορία την Τρίτη για τις απαιτήσεις των ευρωβουλευτών για τους κανόνες παροχής ψηφιακών υπηρεσιών, οι οποίες περιλαμβάνουν τις ψηφιακές πλατφόρμες και αγορές.

Με τον υπό συζήτηση νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες («Digital Services Act»), η ΕΕ αποσκοπεί να διαμορφώσει τα πρότυπα για τους κανόνες για την ψηφιακή οικονομία όχι μόνο σε επίπεδο ΕΕ αλλά παγκόσμια, όπως έχει ήδη κάνει για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Σε δύο παράλληλες «εκθέσεις νομοθετικής πρωτοβουλίας», οι επιτροπές του ΕΚ (για την Εσωτερική Αγορά και την Προστασία των Καταναλωτών, και για τα Νομικά Θέματα) καλούν την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις υφιστάμενες αδυναμίες του ρυθμιστικού πλαισίου για την ψηφιακή τεχνολογία στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας, η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί μέχρι το τέλος του έτους. Οι δύο επιτροπές απαιτούν την τη θέσπιση ενός δεσμευτικού μηχανισμού «ειδοποίησης και αντίδρασης» για την καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου που διακινείται στο διαδίκτυο.

Οι ευρωβουλευτές της επιτροπής για την Εσωτερική Αγορά θέλουν επίσης να ψηφιστεί νομική δέσμευση για τις διαδικτυακές πλατφόρμες αγοράς προϊόντων να λειτουργούν σε καθεστώς διαφάνειας και να μοιράζονται πληροφορίες με τους καταναλωτές (π.χ. για μη ασφαλή προϊόντα), καθώς και ισχυρότερους κανόνες για την προστασία των καταναλωτών και αποτελεσματικά μέτρα εφαρμογής και επιτήρησης της νομοθεσίας, μεταξύ άλλων αιτημάτων. Θα πρέπει ακόμη να προταθούν και μέτρα πρόληψης των δυσλειτουργιών της αγοράς (αντί να περιοριστούν οι κανόνες στην αντιμετώπισή τους) που προκαλούν οι μεγάλες πλατφόρμες, προσθέτουν.

Η επιτροπή Νομικών Θεμάτων ζητά σαφείς κανόνες για τις πλατφόρμες και εγγυήσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης για δικαστική επίλυση σχετικών θεμάτων, καθώς και αυστηρότερους κανόνες για την καταπολέμηση του φαινομένου του επιβλαβούς περιεχομένου, όπως οι ψευδείς ειδήσεις. Οι ευρωβουλευτές θέλουν επίσης να έχουν οι χρήστες καλύτερο έλεγχο επί του περιεχομένου που τους παρέχεται (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να εξαιρεθούν από αλγόριθμους συγκέντρωσης περιεχομένου), λιγότερο «αδιάκριτες» στοχευμένες διαφημίσεις, πιο διαφανείς πρακτικές συλλογής δεδομένων, και τη σύσταση Ευρωπαϊκής αρχής για την επιτήρηση της αγοράς και την επιβολή προστίμων.

Σε τρίτο, μη νομοθετικό ψήφισμα, η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών εστιάζει στα θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων που εγείρει η νέα νομοθεσία και ζητά η αφαίρεση περιεχομένου να πραγματοποιείται με «επιμέλεια, αναλογικότητα και αμεροληψία» για να διασφαλιστεί η ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, καθώς και η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων. Οι ευρωβουλευτές τονίζουν επίσης ότι οι στοχευμένες διαφημίσεις που εκμεταλλεύονται προσωπικές αδυναμίες αποτελούν πρόβλημα, όπως και η διασπορά ρητορικής μίσους και παραπληροφόρησης. Για το λόγο αυτό ζητούν διαφάνεια όσον αφορά τις πρακτικές των πλατφορμών του διαδικτύου.

Συζήτηση: Δευτέρα 19 Οκτωβρίου

Ψηφοφορία: Τρίτη 20 Οκτωβρίου (ανακοίνωση αποτελεσμάτων την επόμενη μέρα)

Διαδικασία: δύο εκθέσεις νομοθετικής πρωτοβουλίας (Άρθρο 47, Κανονισμός ΕΚ) και μη νομοθετικό ψήφισμα

Σχόλια