spot_img
spot_img
ΑρχικήLaw NewsΕΕ: Πρόσβαση των επενδυτών σε εταιρικές πληροφορίες: Η θέση του Συμβουλίου σχετικά...

ΕΕ: Πρόσβαση των επενδυτών σε εταιρικές πληροφορίες: Η θέση του Συμβουλίου σχετικά με ενιαία πλατφόρμα πρόσβασης

spot_img
spot_img

Σήμερα [29/6], το Συμβούλιο καθόρισε τη θέση του σχετικά με την πρόταση για το ευρωπαϊκό ενιαίο σημείο πρόσβασης (ESAP), η οποία εντάσσεται στη δέσμη μέτρων για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU). Στόχος της πρότασης είναι η δημιουργία ενός ενιαίου σημείου πρόσβασης σε δημόσιες πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες της ΕΕ και τα επενδυτικά προϊόντα της ΕΕ.

Το ESAP αναμένεται να καταστήσει ευκολότερο για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά προϊόντα να προσελκύουν επενδυτές, καθώς, μέσω της πλατφόρμας, οι επενδυτές θα αποκτούν εύκολη και ταχεία πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες που χρειάζονται για να λάβουν ορθές επενδυτικές αποφάσεις.

Στη θέση του, το Συμβούλιο διευκρίνισε ότι οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να είναι οι φορείς συλλογής των πληροφοριών που θα παρέχονται στην πλατφόρμα ESAP. Η πρόταση αυτή δεν θα επιβάλει πρόσθετα είδη απαιτήσεων υποβολής δεδομένων στις ευρωπαϊκές εταιρείες, δεδομένου ότι η πλατφόρμα ESAP θα περιέχει ήδη καθιερωμένους τύπους δεδομένων, καθώς και δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες, μεταξύ των οποίων:

  • (ενοποιημένες) ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,
  • (ενοποιημένες) εκθέσεις διαχείρισης,
  • εκθέσεις ελέγχου και
  • εκθέσεις που αφορούν πληρωμές στις κυβερνήσεις.

Τα καλά δομημένα μεταδεδομένα θα καθιστούν δυνατή την εξαγωγή και σύγκριση πληροφοριών. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) θα καταρτίσει σχέδια εκτελεστικώντεχνικών προτύπων για να προσδιορίσει:

  • τα επιπλέον μεταδεδομένα που πρέπει να συνοδεύουν τις πληροφορίες,
  • τη διάρθρωση των δεδομένων στις πληροφορίες,
  • τις πληροφορίες για τις οποίες απαιτείται μηχαναγνώσιμος μορφότυπος και τον μηχαναγνώσιμο μορφότυπο που πρέπει να χρησιμοποιείται.

Η EIOPA θα υποβάλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή, η οποία θα εξουσιοδοτηθεί να θεσπίσει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα.

Στη θέση του, το Συμβούλιο διευκρινίζει ότι η εφαρμογή της πλατφόρμας ESAP θα πρέπει να προχωρήσει σταδιακά, με τα σημαντικότερα τμήματα να τίθενται σε λειτουργία μεταξύ 2026 και 2030.

Ιστορικό

Η πρόταση εντάσσεται στη δέσμη μέτρων για την Ένωση Κεφαλαιαγορών, την οποία υπέβαλε η Επιτροπή στις 25 Νοεμβρίου 2021.

Στη θέση του Συμβουλίου που συμφωνήθηκε σήμερα περιγράφεται η θέση των κρατών μελών πριν από τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

spot_img

Lawjobs