spot_img
ΑρχικήLaw NewsEE: Πρόταση νέου Κανονισμού για την Περιαγωγή - Ερωτήσεις & Απαντήσεις

EE: Πρόταση νέου Κανονισμού για την Περιαγωγή – Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Γιατί προτείνει η Επιτροπή έναν νέο κανονισμό για την περιαγωγή;

Χάρη στον κανονισμό για την περιαγωγή, τα τέλη περιαγωγής καταργήθηκαν στις 15 Ιουνίου 2017. Οι Ευρωπαίοι/-ες που ταξιδεύουν εντός της ΕΕ χρεώνονται μόνο με τις τιμές που ισχύουν στη χώρα τους για τις τηλεφωνικές κλήσεις, τα μηνύματα SMS και τα δεδομένα. Ο κανονισμός ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Τον Νοέμβριο του 2019, η Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη πλήρη επανεξέταση της αγοράς περιαγωγής, στην οποία καταδεικνύεται ότι οι ταξιδιώτες/-ισσες σε ολόκληρη την ΕΕ έχουν επωφεληθεί σημαντικά από την κατάργηση των τελών περιαγωγής και, κατά συνέπεια, ότι τα οφέλη αυτά θα πρέπει διατηρηθούν. Εάν δεν παραταθεί ο κανονισμός, οι συνθήκες στην αγορά κινητών τηλεπικοινωνιών δεν θα εξασφαλίζουν βιώσιμη περιαγωγή με χρέωση εσωτερικού για όλες τις επιχειρήσεις και τους πελάτες όταν ταξιδεύουν στην ΕΕ. Γι’ αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό να παραταθούν οι κανόνες. Στο πλαίσιο της επανεξέτασης, η Επιτροπή πραγματοποίησε επίσης δημόσια διαβούλευση, από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο του 2020, με σκοπό να συλλέξει απόψεις σχετικά με τις υπηρεσίες περιαγωγής λιανικής και χονδρικής και τις επιπτώσεις της παράτασης και της επανεξέτασης των εν λόγω κανόνων.

Στις 24 Φεβρουαρίου 2021, η Επιτροπή πρότεινε νέο κανονισμό για την περιαγωγή που αποσκοπεί στην παράταση των κανόνων για 10 έτη και στην επίτευξη περισσότερων οφελών για τους πολίτες.

Ποιοι θα ωφεληθούν από τον νέο κανονισμό για την περιαγωγή;

Ο νέος κανονισμός για την περιαγωγή θα ωφελήσει τόσο τους Ευρωπαίους πολίτες όσο και τις επιχειρήσεις και τους φορείς εκμετάλλευσης. Ο κανονισμός περιλαμβάνει επίσης νέα μέτρα όσον αφορά τους τομείς που χρειάζονται βελτίωση και οι οποίοι εντοπίστηκαν κατά την επανεξέταση του ισχύοντος κανονισμού για την περιαγωγή.

Οι νέοι κανόνες θα βελτιώσουν την εμπειρία της «περιαγωγής με χρέωση εσωτερικού» για τους πολίτες, οι οποίοι θα απολαμβάνουν την ίδια ποιότητα και ταχύτητα δικτύου κινητής τηλεφωνίας στο εξωτερικό μ’ αυτήν που απολαμβάνουν στη χώρα τους. Επίσης, οι καταναλωτές/-ριες θα είναι καλύτερα ενημερωμένοι/-ες για το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων επιβαρύνσεων, όταν καλούν τηλεφωνικούς αριθμούς εξυπηρέτησης κατά την περιαγωγή, όπως υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα μειωθεί ο κίνδυνος του απροσδόκητα υψηλού κόστους και των απροσδόκητα υψηλών λογαριασμών. Επιπλέον, με τους προτεινόμενους κανόνες θα αυξηθεί η ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα εναλλακτικά μέσα πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που είναι διαθέσιμα στη χώρα επίσκεψης. Έτσι, θα ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος οι τελικοί/-ές χρήστες/-ριες με αναπηρίες να μην έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατά την περιαγωγή.

Οι φορείς εκμετάλλευσης θα συνεχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες περιαγωγής με χρέωση εσωτερικού με βιώσιμο τρόπο, καθώς οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν χαμηλότερα ανώτατα όρια τιμών χονδρικής, δηλαδή τις μέγιστες τιμές που πληρώνει ο εγχώριος φορέας εκμετάλλευσης στον φορέα εκμετάλλευσης στο εξωτερικό για την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής. Τα προτεινόμενα ανώτατα όρια τιμών χονδρικής εξασφαλίζουν την ανάκτηση του κόστους από τον φορέα εκμετάλλευσης της χώρας επίσκεψης και μπορούν, κατά πάσα πιθανότητα, να οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση της κίνησης περιαγωγής.

Οι επιχειρήσεις θα ωφεληθούν από την αδιάλειπτη συνδεσιμότητα στην ενιαία αγορά. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους/τις προγραμματιστές/-ριες εφαρμογών και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, διότι οι καταναλωτές/-ριες θα μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες τους όταν πραγματοποιούν διασυνοριακά ταξίδια στην ΕΕ, χωρίς διακοπές δικτύου.

Θα είναι εγγυημένη η ίδια ταχύτητα δικτύου κατά την περιαγωγή για τους/τις καταναλωτές/-ριες;

Ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να χρησιμοποιεί δίκτυα που είναι διαθέσιμα σε άλλες χώρες της ΕΕ και τα οποία διαχειρίζονται άλλοι φορείς εκμετάλλευσης, ώστε να παρέχει υπηρεσίες περιαγωγής στους/στις καταναλωτές/-ριές του. Δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα δικτύου ποικίλλει σε ολόκληρη την ΕΕ, μπορεί να μην είναι πάντα διαθέσιμη η ίδια ταχύτητα δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Ωστόσο, οι νέοι κανόνες έχουν σκοπό να εξασφαλίσουν ότι, όταν είναι διαθέσιμη παρόμοια ποιότητα ή ταχύτητα στο δίκτυο επίσκεψης, ο εγχώριος φορέας εκμετάλλευσης δεν θα πρέπει να μειώνει εσκεμμένα την ποιότητα της υπηρεσίας περιαγωγής. Οι φορείς εκμετάλλευσης στη χώρα επίσκεψης θα πρέπει να επιτρέπουν την εύλογη πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα δίκτυα και τεχνολογίες. Αυτό σημαίνει ότι, εάν ένας/μια καταναλωτής/-ρια έχει δυνατότητα συνδεσιμότητας 4G στην χώρα του/της, δεν θα πρέπει να έχει συνδεσιμότητα 3G κατά την περιαγωγή, εάν το δίκτυο 4G είναι διαθέσιμο στον τόπο που επισκέπτεται. Σύμφωνα με τη νέα πρόταση για την περιαγωγή, οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να ενημερώνουν τους/τις πελάτες/-ισσές τους, μέσω της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών που μπορεί να αναμένεται κατά την περιαγωγή.

Τι είναι οι «υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας» και γιατί οι καταναλωτές/-ριες θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι/-ες σχετικά μ’ αυτές κατά την περιαγωγή;

Η επικοινωνία με ορισμένους αριθμούς τηλεφώνου χρεώνεται με συγκεκριμένο τρόπο επειδή προσφέρουν κάποια υπηρεσία προστιθέμενης αξίας. Παραδείγματα μπορεί να είναι οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών που προσφέρουν οι ασφαλιστικές εταιρείες ή οι τράπεζες Οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας περιλαμβάνουν επίσης υπηρεσίες ψυχαγωγίας, για παράδειγμα όταν ένα άτομο καλεί έναν συγκεκριμένο αριθμό για να ψηφίσει τον/τη νικητή/-ρια σε ένα δημοφιλές τηλεοπτικό πρόγραμμα.

Για εγχώριες κλήσεις σε αριθμούς τηλεφώνου που παρέχουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, το κόστος ποικίλλει: μπορεί να είναι δωρεάν, να κοστίζουν λιγότερο (τηλεφωνικοί αριθμοί επιμερισμένου κόστους) ή να κοστίζουν περισσότερο από τις κανονικές κλήσεις. Δεδομένου ότι υπόκεινται σε ειδικά συστήματα χρέωσης σε εγχώριο επίπεδο, οι εν λόγω κλήσεις κατά την περιαγωγή συνεπάγονται συνήθως πρόσθετες χρεώσεις που μπορεί να μην αναμένει ο/η πελάτης/-ισσα. Για παράδειγμα, μια κλήση που είναι δωρεάν στη χώρα προέλευσης μπορεί να μην είναι δωρεάν ή να είναι ακριβότερη από το αναμενόμενο όταν πραγματοποιείται με περιαγωγή.

Ο προτεινόμενος νέος κανονισμός έχει ως στόχο την παροχή διαφάνειας στους/στις καταναλωτές/-ριες σχετικά με τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και την αύξηση της ευαισθητοποίησής τους όσον αφορά τους αριθμούς τηλεφώνου που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Σκοπός είναι οι καταναλωτές/-ριες να διαθέτουν πρακτικά εργαλεία για να προβαίνουν σε συνειδητές επιλογές σχετικά με τη χρήση αριθμών που προσφέρουν πρόσβαση σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας κατά την περιαγωγή και ταυτόχρονα να αποφεύγουν τους «φουσκωμένους λογαριασμούς».

Οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να εξασφαλίσουν την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών, συμπεριλαμβάνοντας πληροφορίες στις συμβάσεις τους με τους/τις καταναλωτές/-ριες σχετικά με τα είδη υπηρεσιών που μπορεί να υπόκεινται σε υψηλότερα τέλη περιαγωγής. Επιπλέον, όταν οι πολίτες μεταβαίνουν σε άλλη χώρα της ΕΕ, θα πρέπει να λαμβάνουν μήνυμα SMS σχετικά με το ενδεχόμενο επιβολής αυξημένων χρεώσεων κατά τη χρήση αυτών των υπηρεσιών. Στο μήνυμα αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνεται σύνδεσμος που οδηγεί σε ειδική ιστοσελίδα η οποία θα παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα είδη υπηρεσιών και τις σχετικές σειρές αριθμών τηλεφώνου, εφόσον αυτές είναι διαθέσιμες.

Με ποιον τρόπο οι πολίτες θα έχουν αποτελεσματική πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ιδίως με εναλλακτικά μέσα, κατά την περιαγωγή;

Ο ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης 112 εξασφαλίζει ότι κάθε πολίτης μπορεί να καλεί τον εν λόγω αριθμό και να έχει αποτελεσματική πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και κατά την περιαγωγή. Θα πρέπει να είναι αδιάλειπτη και δωρεάν η πραγματοποίηση κλήσεων σε αριθμούς έκτακτης ανάγκης και η διαβίβαση δεδομένων για τον εντοπισμό του/της καλούντος/-σας κατά την περιαγωγή. Ομοίως, οι πολίτες που δεν είναι σε θέση να καλέσουν το 112 θα πρέπει να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης χωρίς χρέωση με τη χρήση εναλλακτικών μέσων κατά την περιαγωγή, όπως μέσω εφαρμογών έξυπνων τηλεφώνων, μηνυμάτων SMS κ.ά.

Σε περιπτώσεις διασυνοριακής χρήσης αυτών των μέσων πρόσβασης, υπάρχει περιθώριο βελτίωσης ώστε να μην επιβαρύνονται οι καταναλωτές/-ριες, ιδίως όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων για τον εντοπισμό του/της καλούντος/-σας σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Με τον νέο κανονισμό για την περιαγωγή ενισχύεται η πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, μέσω τηλεφωνικών κλήσεων και εναλλακτικών μέσων επικοινωνίας. Επίσης, διασφαλίζεται η αδιάλειπτη και δωρεάν διαβίβαση δεδομένων για τον εντοπισμό του/της καλούντος/-σας κατά τη χρήση υπηρεσιών περιαγωγής.

Οι Ευρωπαίοι/-ες ταξιδιώτες/-ισσες θα πρέπει επίσης να είναι ενημερωμένοι/-ες για τα διαθέσιμα μέσα πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο κράτος μέλος που επισκέπτονται. Γι’ αυτόν τον λόγο, ο νέος κανονισμός θα εξασφαλίσει ότι οι καταναλωτές/-ριες περιαγωγής θα διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 112, αλλά και όσον αφορά τα εναλλακτικά, μη φωνητικά μέσα πρόσβασης για τους/τις τελικούς/-ές χρήστες/-ριες με αναπηρίες.

Γιατί η Επιτροπή προτείνει να τροποποιηθούν τα ανώτατα όρια χονδρικής;

Η ρύθμιση των ανώτατων ορίων χονδρικής, δηλαδή των μέγιστων τιμών που χρεώνουν οι φορείς εκμετάλλευσης ο ένας τον άλλον όταν οι πελάτες/-ισσές τους χρησιμοποιούν άλλα δίκτυα κατά την περιαγωγή, αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για τη βιωσιμότητα της περιαγωγής με χρέωση εσωτερικού για τους φορείς εκμετάλλευσης και εξακολουθεί να είναι απαραίτητη με βάση την αξιολόγηση των τρεχουσών τεχνολογικών και επιχειρηματικών εξελίξεων. Από την επανεξέταση της αγοράς περιαγωγής στην ΕΕ προέκυψε ότι τα ανώτατα όρια χονδρικής θα πρέπει να μειωθούν περαιτέρω. Η Επιτροπή προτείνει τη σταδιακή μείωση των ανώτατων ορίων χονδρικής· η πρώτη μείωση πρόκειται να πραγματοποιηθεί την 1η Ιουλίου 2022 και η δεύτερη μείωση την 1η Ιανουαρίου 2025. Τα εν λόγω ανώτατα όρια αντικατοπτρίζουν τη μείωση του κόστους χονδρικής των φορέων εκμετάλλευσης για την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής, και ταυτόχρονα παρέχουν επαρκή κίνητρα για επενδύσεις και μεγιστοποιούν τη βιωσιμότητα για τους φορείς εκμετάλλευσης της ΕΕ.

Με ποιον τρόπο ο κανονισμός για την περιαγωγή διευκολύνει την καινοτομία;

Ο προτεινόμενος νέος κανονισμός για την περιαγωγή θα εξασφαλίσει ότι οι καταναλωτές/-ριες και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να χρησιμοποιούν κινητές υπηρεσίες απολαμβάνοντας την ίδια ποιότητα υπηρεσιών μ’ αυτήν που απολαμβάνουν στη χώρα τους και ότι οι φορείς εκμετάλλευσης θα ενημερώνουν επαρκώς τους/τις πελάτες/-ισσές τους σχετικά με την ποιότητα που μπορούν να αναμένουν στο εξωτερικό. Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης μέτρα που εξασφαλίζουν ότι οι φορείς εκμετάλλευσης θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις γενεές δικτύου και τις τεχνολογίες, οι οποίες απαιτούνται σε άλλες χώρες της ΕΕ για να παρέχουν στους/στις πελάτες/-ισσές τους τις ίδιες υπηρεσίες στο εξωτερικό μ’ αυτές που τους παρέχουν σε εθνικό επίπεδο.

Για τους/τις προγραμματιστές/-ριες εφαρμογών και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές/-ριες θα μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες τους όταν πραγματοποιούν διασυνοριακά ταξίδια στην ΕΕ, χωρίς διακοπές δικτύου. Αυτό ισχύει ιδίως για τις εφαρμογές που προσφέρουν λύσεις κινητικότητας, διαμονή ή άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τον τουρισμό, καθώς και για όλες τις εφαρμογές που είναι χρήσιμες κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού.

Η Ευρώπη επενδύει σε στρατηγικές ικανότητες για την ανάπτυξη και τη χρήση καινοτόμων ψηφιακών λύσεων, όπως σε εκτεταμένα δίκτυα πέμπτης γενιάς (5G) [και στα μελλοντικά δίκτυα έκτης γενιάς (6G)]. Η ποιότητα υπηρεσιών είναι πιθανόν να αποτελέσει ολοένα και σημαντικότερο στοιχείο της προσφοράς κινητής υπηρεσίας. Με τις υπηρεσίες 5G, θα είναι όλο και πιο σημαντικό για τους/τις καταναλωτές/-ριες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό να γνωρίζουν αν αναμένεται να είναι περιορισμένη η ποιότητα διαθέσιμου δικτύου κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών και υπηρεσιών. Οι νέοι κανόνες για την περιαγωγή έχουν ως στόχο να καλυφθούν οι ανάγκες που προκύπτουν από τις εξελίξεις στον τομέα της καινοτομίας και των επιχειρήσεων, να διασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή χρήση καινοτόμων υπηρεσιών και να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος οι πολίτες να μην έχουν τη δυνατότητα χρήσης ορισμένων εφαρμογών, οι οποίες απαιτούν την πλέον πρόσφατη τεχνολογία δικτύου, όπως την τεχνολογία 5G, κατά τη διέλευση των συνόρων.

Lawjobs