ΕΦΚΑ: ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών Δεκεμβρίου 2021

0

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών (Κύριας, Επικουρικής ασφάλισης και Εφάπαξ παροχών) μηνός Δεκεμβρίου 2021 για Ελεύθερους επαγγελματίες, Αυτοτελώς απασχολούμενους και Αγρότες με ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής έως την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022.