Εγκύκλιος Εισ. Αρείου Πάγου: Οδηγίες για την εφαρμογή του νέου Ποινικού Κώδικα

0

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ
ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού
Τηλ. : 210-6411526
Ραχ: 210-6411523

Αθήνα 20-8-2019
Αριθ. Πρωτ. 8826
Αρ. Εγκυκλίου 8

Προς

τους κ.κ. Διευθύνοντες
τις Εισαγγελίες Εφετών της Χώρας

Από της 1ης Ιουλίου 2019 τρέχοντος έτους άρχισε να ισχύει ο Π.Κ. που κυρώθηκε με το Ν. 4619/2019. Πολλές αξιόποινες πράξεις, οι οποίες με τον προηγούμενο Π.Κ. είχαν κακουργηματικό χαρακτήρα ( πλαστογραφίες, απάτες, κλοπές κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια με συνολικό όφελος ή συνολική ζημία μικρότερη των 120.000 ευρώ, υπεξαίρεση αντικειμένου που το είχαν εμπιστευθεί στον υπαίτιο και η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ κλπ.), με τον ισχύοντα Π.Κ. έχουν καταστεί πλημμελήματα και ο ανώτατος χρόνος παραγραφής τους είναι τα οκτώ (8) έτη. Λόγω του κακουργηματικού χαρακτήρα και των ισχυουσών σχετικών διαδικασιών οι εν λόγω υποθέσεις ενδεχομένως να έχουν εκδικασθεί πρωτοδίκως ή κατ’ έφεση μετά την οκταετία ή στα όρια αυτής. Έτσι πολλές από τις υποθέσεις αυτές που εκκρεμούν ενώπιον των δευτεροβαθμίων δικαστηρίων ή του Αρείου Πάγου έχουν υποπέσει σε παραγραφή. Για τις εν λόγω περιπτώσεις δεν υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη για άμεση αποφυλάκιση ή κάποια άλλη ειδική διαδικασία. Ως εκ τούτου οι μόνες προβλεπόμενες διαδικασίες για την επίλυση του θέματος, ώστε να αποφυλακιστεί ο κρατούμενος, είναι είτε η συζήτηση του ενδίκου μέσου από το αρμόδιο δικαστήριο είτε η υποβολή αίτησης αναστολής εκτέλεσης της καταδικαστικής απόφασης (άρθρα 497 παρ. 7, 471 παρ.2 ΚΠΔ).

Κατόπιν αυτών, επειδή προδήλως είναι εξαιρετικά δύσκολη η άμεση εκδίκαση των εκκρεμών ενδίκων μέσων, παρακαλούμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας για την άμεση καταγραφή των υποθέσεων αυτών, την υποβολή εκ μέρους σας, σε περίπτωση που δεν έχει υποβάλει ο κρατούμενος, αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης της απόφασης και την, κατά το δυνατόν, ταχύτερη εισαγωγή τους προς εκδίκαση στο αρμόδιο δικαστήριο. Το αυτό να ενεργήσετε και για τις σχετικές αιτήσεις αναστολής που έχουν υποβάλει οι κρατούμενοι.

Ο Αναπληρωτής του ελλείποντος Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου

Δημήτριος Δασούλας

Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου