Ειρηνοδικείο Πειραιά: Πρόγραμμα για [8] ασκούμενους δικηγόρους (Δ΄ κύκλος)

0

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου», που υλοποιείται από την επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης γνωστοποιείται σε κάθε ενδιαφερόμενο / ενδιαφερόμενη ότι:

το Ειρηνοδικείο Πειραιά μπορεί να υποδεχθεί οκτώ (8) ασκούμενους δικηγόρους.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του προγράμματος (λεπτομέρειες στο https://www.ministryofjustice.gr/?p=8549):

  • το ωράριο εργασίας είναι Δευτέρα έως Παρασκευή, 09.00 – 14.00 και
  • η αμοιβή ανέρχεται στα 600 Ευρώ ανά μήνα
    (επιβαρυνόμενη με τις νόμιμες παρακρατήσεις φόρου εισοδήματος. Δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς στον ΕΦΚΑ).

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 18μηνη. Εκ του διαστήματος αυτού οι επιλεγέντες ασκούμενοι /επιλεγείσες ασκούμενες θα πραγματοποιήσουν την άσκηση στο Ειρηνοδικείο Πειραιά επί 12μηνο και το εναπομείναν 6μηνο σε Δικηγορικό γραφείο / Δικηγορική εταιρεία.

Πληροφορίες για το Ειρηνοδικείο Πειραιά στο τηλέφωνο: 210-4113326 καθώς και στο
e-mail: eirinodikeiopeiraia [at] gmail.com