ΕΚ: Έναρξη της συνόδου Ολομέλειας: τα Pandora Papers στην ατζέντα

Η αντιπρόεδρος Metsola κήρυξε την έναρξη της συνόδου στις 4-7 Οκτωβρίου στο Στρασβούργο.

0

Τροποποιήσεις στην ημερήσια διάταξη

Το αναθεωρημένο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων με γραπτή διαδικασία.

Τετάρτη

Στην ατζέντα προστέθηκε η συζήτηση, σε συνέχεια δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής, σχετικά με τα Pandora Papers και τη σημασία τους για τις προσπάθειες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής (15.00, τοπική ώρα). Στην επόμενη σύνοδο της ολομέλειας θα υποβληθεί σχέδιο ψηφίσματος.

Πέμπτη

Η συζήτηση σχετικά με τις δηλώσεις της Επιτροπής σχετικά με τις αυξημένες προσπάθειες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αναβάλλεται για την δεύτερη σύνοδο της ολομέλειας του Οκτωβρίου (15.00 – 16.00, τοπική ώρα).

Αιτήσεις επιτροπών για έναρξη διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο και την Επιτροπή

Οι αποφάσεις των επιτροπών για την έναρξη διαπραγματεύσεων (άρθρο 72) δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Ολομέλειας.

Εάν δεν υποβληθεί αίτημα για ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο σχετικά με την απόφαση έναρξης διαπραγματεύσεων έως τα μεσάνυχτα της Τρίτης, οι επιτροπές μπορούν να αρχίσουν διαπραγματεύσεις.

Πληροφορίες σχετικά με την έκτακτη διαδικασία εξ αποστάσεως συμμετοχής είναι διαθέσιμες εδώ.