Έκδοση συμπερασμάτων από την ΕΕ σχετικά με τις προτεραιότητες στα Forum του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα το 2022

0

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ στα φόρουμ του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα το 2022.

Στα συμπεράσματα επαναβεβαιώνεται η δέσμευση της ΕΕ να σέβεται, να προστατεύει και να τηρεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου με συνέπεια και συνοχή σε όλους τους τομείς της εξωτερικής δράσης της, καθώς και να στηρίζει το σύστημα του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματαως ακρογωνιαίο λίθο της εξωτερικής της δράσης. Η ΕΕ θα αντιμετωπίσει τους νεοεμφανιζόμενους κινδύνους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως οι υβριδικές απειλές, οι τεχνολογικές εξελίξεις, η κλιματική αλλαγή, καθώς και οι συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας της COVID-19.

Κατά την 20ή επέτειο της έναρξης ισχύος του καταστατικού της Ρώμης, η ΕΕ θα επαναλάβει την αταλάντευτη στήριξή της προς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και θα επιβεβαιώσει τη δέσμευσή της για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας και την απονομή δικαιοσύνης στα θύματα. Επιπλέον, η ΕΕ θα συνεχίσει να καλεί όλα τα κράτη να τηρούν το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να παρέχουν στα Ηνωμένα Έθνη και στους μηχανισμούς παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων άνευ όρων και ανεμπόδιστη πρόσβαση στα εδάφη τους.

Η ΕΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο και να καταγγέλλει τις παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οπουδήποτε και αν σημειώνονται. Επιπλέον, η ΕΕ θα αναγνωρίσει τις θετικές εξελίξεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα συνεχίσει να επιδιώκει συνεργασία με όλες τις χώρες και τους περιφερειακούς οργανισμούς.

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ στα φόρουμ του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα εγκρίνονται σε ετήσια βάση.