Έκδοση των τελικών νομικών πράξεων για την είσοδο της Κροατίας στη ζώνη του ευρώ την 1/1/23

0

Σήμερα [12/7], το Συμβούλιο εξέδωσε τις τρεις τελικές νομικές πράξεις που απαιτούνται για να μπορέσει η Κροατία να εισαγάγει το ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2023. Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται η διαδικασία στο Συμβούλιο που θα επιτρέψει στην Κροατία να γίνει μέλος της ευρωζώνης και να επωφεληθεί από τη χρήση του κοινού νομίσματος της ΕΕ, του ευρώ, από το επόμενο έτος.

Μία από τις τρεις νομικές πράξεις ορίζει την ισοτιμία μετατροπής μεταξύ του ευρώ και της κροατικής κούνα σε 7,53450 κούνα ανά ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί στην τρέχουσα κεντρική ισοτιμία της κούνα στο μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών (ΜΣΙ ΙΙ).