Εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

0

Πρωτόκολλο Συνεργασίας με στόχο τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης υπέγραψαν ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης,  με τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Δημήτρη Παπαστεργίου και την Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Παρασκευή Δραμαλιώτη.

Ειδικότερα, η συγκεκριμένη συνεργασία αποσκοπεί στον εντοπισμό εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών αναγκών, όχι μόνο των υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά για πρώτη φορά και των αιρετών στελεχών της.

Στο πλαίσιο αυτό το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και η Κ.Ε.Δ.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί, έχουν ξεκινήσει ήδη τον σχεδιασμό στοχευμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων, την υλοποίηση των οποίων έχει αναλάβει το Εθνικό Κέντρο προκειμένου να αναβαθμίσει τις διοικητικές και ψηφιακές δεξιότητες των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προεργασίας και προγραμματίζεται η διεξαγωγή σχετικής ημερίδας εντός του Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, στην οποία το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και η Κ.Ε.Δ.Ε. θα παρουσιάσουν τις κεντρικές θεματικές των προγραμμάτων που θα ακολουθήσουν.

Στην τελετή υπογραφής του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας παρέστησαν επίσης ο Αντιπρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., Βασίλης Έξαρχος και ο Γενικός Γραμματέας της Κ.Ε.Δ.Ε., Δημήτρης Καφαντάρης.